Lørdag 25. april holdt Abid Raja pressekonferanse for å presentere nye regler for arrangementer i sommer.

Der opplyste han at arrangementer som samler flere enn 500 mennesker ikke kan avholdes før etter 1. september.

Hva er et arrangement? Martnan i Trondheim og mange andre store steder samler flere enn 500 mennesker, men bør ikke stoppes. Hvis det gjøres så må man ta en titt på store senter som City Syd i Trondheim og alle andre store sentre rundt i landet. Der koker det av folk som springer fra butikk til butikk og 2-meter grensen er glemt.

Jeg anbefaler at man kjører Martnan-arrangementene rundt i landet som man ellers har gjort tidligere år, og legger opp til litt avstand mellom buene samt andre smittereduserende tiltak. Det er naturlig at man legger opp til aktivitet som kan skape noen positive opplevelser blant folk i denne Corona tiden.

Det er også viktig at lokale firma kan få fortrinnsrett til årets arrangement hvis det blir plassmangel pga. avstand mellom buene.

Det er lov å være lokalpatriot nå.