Mandag møtte siktede i retten for et nytt fengslingsmøte, etter å ha sittet i varetekt i fire uker, siden 17. mai. Nå får han fire nye uker i varetekt, og politiet har begrunnet den forlengede varetektsfengslingen med gjentakelsesfare.

Det opplyste Aleksander Tokle, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt, i pressemeldingen.

Politiet forsøkte i flere uker å avhøre siktede, uten å lykkes på grunn av mannens helsesituasjon. Av pressemeldingen går det nå fram at politiet har foretatt to avhør.

– Siktede har blitt avhørt to ganger av politiet og han knytter seg til drapet. Politiet har gjort beslag av kniver i leiligheten, og vi undersøker om en eller flere av knivene er drapsvåpenet, sier Aleksander Tokle, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.

I fengslingsmøtet erkjente ikke siktede straffskyld etter tiltalen. Det har han heller ikke gjort tidligere.

Undersøker om flere kniver er brukt

I fengslingsmøtet opplyste Tokle om at det er snakk om flere knivstikk, på direkte spørsmål fra rettens administrator.

Han sa videre at politiet undersøker om det er brukt flere kniver i drapshandlingen.

– Det er tatt beslag i flere kniver. Vi må se hvilke av dem som er brukt, og eventuelt om det er flere av dem som er brukt.

Til Nidaros sier Tokle at siktede har forklart seg til politiet om hva han har ment at skjedde den natta.

– Han har forklart seg om avdøde og at han var i leiligheten. I avhør går han ikke inn på drapet, sier han.

Tokle mener at det er et helt sentralt bevis at drapet har skjedd i siktedes leilighet.

– Siktede er den eneste som er der når politiet kommer til stedet. I tillegg gjelder bevisbildet for øvrig, og hans egen forklaring, som bygger opp under mistankegrunnlaget. Per nå er det ingen aktuelle alternative forklaringer enn at det er siktede som har begått drapet, sier han.

Ønsket ikke varetektsfengsling

Trøndelag tingrett har opphevet referatforbudet fra fengslingsmøtet, slik at pressen kan gjengi det som kom fram under det drøyt én times lange digitale fengslingsmøtet.

Politiet mener at mannen ikke var tilregnelig på drapstidspunktet, og er bekymret for at dersom han løslates nå, vil han begå ny alvorlig kriminalitet.

– Siktede er ikke straffet mye, og han har ikke relevant voldskriminalitet på rullebladet sitt, sa Tokle.

Siktede ønsket ikke videre varetektsfengsling, men forklarte i fengslingsmøtet at han helst ville hjem.

– Vi mener at så lenge han har den behandlinga han har i dag, er det ingen grunn til varetektsfengsling, sa forsvarer Kolbjørn Lium.

Det var tidlig morgen 15. mai at helsepersonell rykket ut til en leilighet i Østersunds gate på Lademoen. I leiligheten fant de en død mann.

Samme dag bekreftet politiet at de etterforsket dødsfallet som et drap, og at beboeren i leiligheten, en mann i 50-årene, var pågrepet og siktet i saken.

Aleksander Tokle sa i fengslingsmøtet at de regner med å avslutte den aktive delen av etterforskninga i løpet av 3-4 uker. I tillegg avventer de analyser bestilt hos Kripos, samt en sakkyndigerklæring, som er ventet å være ferdig i midten eller slutten av august.

– Etterforskninga skal snart over i analysefase. Vi setter sluttstrek for den i midten eller slutten av august, sa han.

Les også

Da politiet ringte på døren om drapet, var Ingun allerede i sjokk: – Tårene bare rant. Jeg var ødelagt.