Dette omfatter nytt fortau fra avkjørsel til Skogly skistadion/barnehage frem til eksisterende fortau ved Skarsleite, samt fortau fra Leinvollen til østre avkjørsel til Nytrøringen. Videre vil det bygges gang- og sykkelvei på en kort strekning for å få et sammenhengende tilbud med eksisterende skogsvei til Hestsjøen. Til sammen er det snakk om ca. 600 meter fortau og gang- og sykkelvei.

I en pressemelding torsdag, melder Miljøpakken at Ringvålvegen stenger fra og med mandag.

«Ringvålvegen blir stengt for all ferdsel ved Nytrøringen fra mandag 13. februar til søndag 2. april pga sprengingsarbeid. En 14 meter høy fjellknaus må skytes vekk. Midlertidige løsninger», heter det i meldingen.

Anbefalt omkjøring via Klett, melder Miljøpakken videre.

«Det er også mulig å kjøre Leinbakkan-Skjefstadbakkan, men her er det bratt. Miljøpakken har bestilt ekstra strøing på kort varsel.»

Dette går også utover bussene i området.

AtB gjør følgende endringer:

«Ringvålvegen stenges i perioden mandag 13. februar til søndag 02. april ved Nytrøringen. Linje 78, 215 og 217 vil kjøre alternativ rute i perioden. Linje 78 vil kjøre Legårdsbakken snuplass til Heimdal stasjon samt Heimdal stasjon til Ringvål/Spongdal via Leinbakken. Linje 215 og 217 vil også kjøre via Leinbakken. Holdeplassen Legårdsbakken blir ikke betjent i perioden».