Det melder Trondheim kommune i en pressemelding.

«Trondheim kommune sperrer i dag av deler av Strandveiparken etter at det er påvist for høye verdier av miljøgifter i grunnen. Området blir nå gjerdet inn, og nye undersøkelser av grunnen skal gjennomføres», skriver kommunen i pressemeldinga.

Dette har blitt avdekket etter en rutinesjekk, i forbindelse med en planlagt oppgradering av parken.

Vil være føre var

Kommunen har valgt, «som et føre var-tiltak», å gjerde inn deler av parken mens nye undersøkelser gjennomføres.

«På sikt skal de forurensede massene byttes ut slik at det etableres et trygt og godt lekeområde i nabolaget.»

Blant annet er det funnet bly, ifølge pressemeldinga.

Kommuneoverlege Sara Lundseng sier de ikke har noen indikasjoner på at giftstoffene har vært til konkret skade for noen.

Nei, det vet vi ikke noe om. Vi velger å stenge parken etter et føre var-prinsipp, nettopp for å sikre at noe sånt ikke skjer, sier Lundseng, og legger til:

– Det er fordi det er en lekeplass at vi har valgt å ta det steget.

– Alvorlig

Klima- og miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang i Trondheim kommune forteller at miljøgiftene er funnet i den øverste meteren av jorda på lekeplassen.

– Det er alvorlig. Nå skal vi ta prøver for å finne ut om giftene har vært helt oppe i overflaten der mennesker blir eksponert. Hvis vi finner ut at topplaget er «forurensningsfritt», er det en god nyhet, men massene må likevel fjernes, sier Kvitvang.

Han sier at funn som dette ikke er uvanlige der det tidligere har vært by og industri, men at det er kommunens ansvar å fjerne slik miljøforurensning når det blir oppdaget.

– Mesteparten av miljøgiftene vi inntar, kommer gjennom kostholdet. For eksempel gjennom både fisk, kjøtt og andre matvarer, sier miljøsjefen.

– Vår plikt

– Det som er spesielt er at dette er på en lekeplass. Barn skal vernes ekstra. Siden små barn kan spise det de finner på bakken, er det større fare for at de har blitt eksponert for dette, sier han.

Kvitvang sier at det ikke er snakk om akutt helsefare, og at man skal spise mye sand for å for eksempel bli akutt blyforgiftet.

– Men her har man kunnet bli eksponert for ekstra miljøgifter utover kostholdet. Nå vet vi av en kilde, og da må vi sperre av den fjerne kilden. Det er vår plikt etter gjeldende lovverk, slår Kvitvang fast.

Varsler pressekonferanse

«Det er påvist alt fra rene masser til svært forurensede masser i Strandveiparken. Forurensningen varierer innenfor området, også med relativt korte avstander mellom prøvepunktene. Forurensningen er særlig knyttet til metallet bly, benso (a) pyren og andre polyaromatiske hydrokarboner (PAHer)», heter det i pressemeldinga, som legger til:

«Alle miljøgifter kan påvirke helse og miljø negativt om vi eksponeres for for høye konsentrasjoner. Barn og voksne eksponeres hovedsakelig for bly fra forurenset grunn gjennom oralt inntak. Det vil si de kan få i seg bly ved å «spise» jord eller putte fingrene i munnen etter å ha gravd i jorda. For de andre forbindelsene kan det også være litt opptak via hudkontakt i tillegg til oralt inntak».

Ifølge pressemeldinga er det trolig at massene ikke ble skiftet ut da parken ble etablert i 2007.

Kommunen varsler samtidig pressekonferanse i Strandveiparken klokka 12 torsdag. Nidaros dekker pressekonferansen.