I Trøndelag er det kun Værnes flyplass, og grenseovergangen ved Storlien, som forblir åpne for både testing og med politikontroll, etter 2. januar, når regjeringen innfører testplikt for innreisende.

Reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, og testing skal gjøres så snart som mulig, og senest ett døgn etter ankomst.

I forbindelse med at alle skal testes, vil flere mindre grenseoverganger stenges. I Trøndelag er det, foruten via Værnes flyplass, tolv grenseoverganger. De fleste av disse er i Lierne.

I Trøndelag stenges de fleste grenseovergangene, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

De som holdes åpne, foruten Storlien, er grenseovergangen i Vauldalen (hele døgnet) og Sandvika-Ådalsvollen (08-15.30). På de to sistnevnte er det bare kontroll av politiet, og ikke covid-19-testing. Om man kommer over grensa på disse stedene, må man teste seg innen 24 timer.

** RETTING: I tidligere utgave av denne saken sto det at kun grenseovergangen ved Storlien er åpen, foruten Værnes flyplass. Det stemmer ikke. Vauldalen og Sandvika-Ådalsvollen er også åpne, men uten mulighet for testing.

Skal testes ved ankomst

Kun 38 steder i landet vil det være mulig å ankomme fra utlandet, og da er alle flyplasser som tar imot internasjonale flygninger medregnet.

Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. I den første tiden kan det være for lite testkapasitet ved grensen. Derfor er kravet at testing skal skje så snart som mulig, eller senest innen 24 timer etter ankomst.

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldingen.

Det er spesielt den britiske mutasjonen som øker bekymringen, da det er anslått at den øker smittsomheten med 55-70 prosent. Det tilsvarer en økning i reproduksjonstallet med 0,4.

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

Frykter virusmutasjon

Dersom det antas at R for Norge nå ligger rundt 1, vil introduksjon av den nye varianten kunne føre til en R på 1,4. I så fall vil Norges intensivkapasitet være overskredet i løpet av 4-5 uker. Kommunenes test- og smittesporingskapasitet vil være overskredet før dette.

– Vi er nødt til å begrense spredningen av virusmutasjonen så mye som mulig. Det er stor sannsynlighet for at mutasjonen kan komme til Norge også fra andre land enn Storbritannia. Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Det er enkelte unntak fra testplikten. Barn under 12 år trenger ikke teste seg. Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.