Ann (42) frykter for barnas sikkerhet: – Jeg har sett hva som skjer når folk blir påkjørt

– Jeg har sett hvilke skader man blir påført selv i lave hastigheter, og her er det snakk om 60 eller mer