Det skriver St. Olav i en pressemelding fredag formiddag.

– Det er en sammensatt situasjon som gjør at vi nå går i gul beredskap og setter inn sykehusovergripende tiltak, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

– Urovekkende belastning

Fra før av var sykehuset i «grønn, med skjerpet beredskap». Men nå melder altså sykehuset om en høynet beredskap på grunn av både sykefravær og stor tilstrømning av pasienter.

– Belastningen på ansatte er nå urovekkende stor. Vi må sikre at vi iverksetter tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretar pasientsikkerheten, sier sykehusdirektøren.

Ifølge pressemeldingen er sykehuset i en utfordrende driftssituasjon, blant annet på grunn av høyt belegg på sengepostene, covid-19-pandemien, mange utskiftingsklare pasienter og høyt sykefravær blant ansatte.

De siste ukene har sykefraværet blant ansatte vært økende, og per i dag varierer det på mellom 13 og 18 prosent, men på flere klinikker er sykefraværet på hele 25 prosent, opplyses det.

– Situasjonen medfører at St. Olavs hospital må utsette mer planlagt aktivitet som etter en forsvarlighetsvurdering kan vente, og sykehuset har varslet Statsforvalteren om at beredskapen heves til gult nivå 11. februar, skriver de.

700 utsatte operasjoner

Til nå er i underkant at 700 operasjoner utsatt, i tillegg til et økende antall polikliniske konsultasjoner.

Fortløpende gjøres det medisinskfaglig vurderinger av pasientene som får utsatt sin planlagte behandling.

– Vi samarbeider tett med andre sykehus i regionen slik at en del pasienter får tilbud om behandling der, står det i pressemeldingen.

– I januar fikk vi en periode hvor det var mulig å ta igjen en del av de utsatte behandlingene fra november og desember. Vi visste ikke hvor lenge vi ville ha dette vinduet, og vi brukte det godt for å gi flest mulig pasienter den behandlingen de ventet på. Den store smitteøkningen i samfunnet har nå primært rammet oss ved at mange ansatte ikke er på jobb på grunn av sykdom eller omsorg for barn. I tillegg balanserer vi rundt et pasientbelegg på hundre prosent. Dette utfordrer pasientsikkerheten, og vi må derfor ta ned mer planlagt aktivitet for å sikre bemanning til de pasientene som trenger det mest, sier Aasved.