– Situasjonen er nå så alvorlig at den truer pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding tirsdag.

Beredskapsnivået ved St. Olavs hospital er nå høynet til gult nivå og Statsforvalteren er varslet om situasjonen.

Det skal være stor pågang av pasienter til sykehuset på Øya og i Orkdal.

Aasved sier i pressemeldingen at de ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter.

– Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette medfører utfordringer knyttet til pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

I dag ligger det 39 utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Tallet har variert mellom 25 og 40 de siste ukene, skriver St. Olavs hospital.

– Vi står nå i en krevende situasjon hvor ansatte i sykehuset har en svært tøff belastning for å ivareta sikkerheten til pasientene. Ansatte har gjennom lang tid stått i denne situasjonen, og jeg er bekymret for de ansattes arbeidsbelastning og helse. For å få kontroll på situasjonen, og få frigjort bedre kapasitet til akutt syke pasienter, utsetter vi nå en del planlagt aktivitet som kan vente, sier Aasved, og viser til at sykehuset gjennom flere uker har gjort en rekke interne tiltak for å håndtere situasjonen, uten at dette er tilstrekkelig.

Koronasmitten i Trondheim stiger. Tirsdag formiddag er det allerede meldt om 172 nye påviste smittetilfeller. Det er syv personer innlagt på St. Olavs hospital med smitte.

Endringene som settes i kraft ved sykehuset nå, skal ikke medføre forandring i kapasitet for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling, tilbudet til barn og annen behandling som ikke bør vente.

De pasientene som vil bli berørt av endringene vil bli kontaktet av sykehuset.

Gult nivå

Under beredskap på St. Olavs hospitals nettsider står det:

Kriterie:

  • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser
  • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til
  • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen

Tiltak:

  • Krisestab etableres

  • Kriseledelse informeres og etablering av kriseledelse vurderes

  • Varsling iht varslingsplan

  • Relevante enheter bemanner opp

  • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen