Fra og med mandag 21. mars fjernes de fleste smitteverntiltakene ved St. Olavs hospital. Det melder sykehuset på egne nettsider.

Kravet om én meter avstand og bruk av munnbind forsvinner, og det vil heller ikke være restriksjoner for besøkende og ledsagere. Enkelte avdelinger vil fortsatt kunne ha strengere restriksjoner, skriver de.

Adgangskontrollen vil fortsatt vare ut mars måned.

For øyeblikket er det 32 personer som er innlagt og er smittet av covid-19 på St. Olavs hosptial. 13 av disse er innlagt med korona som hoveddiagnose, og én person er innlagt på intensiv avdeling.