(Trønderdebatt)

Vi nærmer oss 17. mai. Med flagg, korps og barnetog skal vi feire at vi lever i et fritt og demokratisk land – uten krig og konflikter. I disse dager blir vi daglig påminnet om at vi aldri må ta det for gitt.

President Zelenskyj talte onsdag til det norske storting. Han trakkhistoriske tråder mellom våre to land – helt tilbake til tiden da våre vikinger grunnla Kievriket på 800-tallet. Og han trakk fram vår helt spesielle måte å feire nasjonaldagen vår på – med barnetogene.

Les også

Et kort øyeblikk gjorde Zelenskyj sin virkelighet til vår

Få land har vært så rammet av krig som Ukraina – grenselandet. Og ja, vi skal bry oss! Det er en lang tradisjon for nordisk og norsk engasjement i Ukraina. Det de færreste i dag kjenner til er at han som skapte vår 17. mai – nasjonalsangen vår og barnetogene, Bjørnstjerne Bjørnson – først og fremst var en verdensborger. Han var en humanist og en uredd talsmann mot urettferdighet, undertrykkelse og kjempet for retten til egen kultur og språk.

Bjørnson engasjerte seg i den slovakiske frihetskampen, i kampen for selvbestemmelse for ukrainerne og en lang rekke andre nasjonale minoriteter som ble undertrykket i de landene de levde. For ham var «ingen sak for liten, ingen sak for stor». Det kom ikke minst til uttrykk ved hans død i 1910:

«Den største av Ukrainas venner er død… Ukrainere har all grunn til å sørge over Bjørnson, som om en av dets største sønner har vandret bort. Den varme hengivenhet og den åpne opptreden erobret rutenernes (ukrainernes) hjerte og vakte i dem den takknemlighetsfølelse og den beundring han kunne glede seg over i sin levetid, og disse følelsene vil nå bære den store manns minne videre i vårt folk» – Kusjmin i Ukrainische Rindschau.

I Lviv i Galicja skrev den ukrainske foreningen et flyveblad med sørgerand med følgende tekst:

«Denne utrettelige forkjemper for frihet, denne ubønnhørlige fiende av enhver undertrykkelse, løftet sin røst til forsvar også for vårt folks rettigheter. Han protesterte overfor hele verden mot polakkenes og Russlands undertrykkelse av oss ukrainere, og vant derfor alle ukraineres kjærlighet og alle våre undertrykkeres hat».

La oss spille den ukrainske nasjonalsangen i årets barnetog og synliggjøre de ukrainske nasjonalfargene. Dette for å vise at vi bryr oss – som en påminning om at demokratiet og friheten vi har skal vi kjempe for å bevare – for å hedre Bjørnstjerne Bjørnson som gikk foran og skapte vår helt egne måte å markere nasjonaldagen og demokratiet på – med barnetog landet over!

Ref. «Ingen sak for liten, ingen sak for stor. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910». Maihaugen årbok 2010. Red. T. Herje, G. Jacobsen, E. Ruset, H.J Wallin-Weihe