Sol­veig (25) snud­de opp ned på li­vet sitt: – Jeg var ei tynn og spin­kel jen­te som dro på byen hver helg

Det som star­tet som én kon­kur­ran­se ble en full­sten­dig livs­stils­end­ring. Nå går hun ald­ri til­ba­ke.