Gå til sidens hovedinnhold

Snorre blir politisk redaktør i Nidaros: – Det har vært en elite som har hatt monopol

Artikkelen er over 1 år gammel

Den tidligere stortingspolitikeren Snorre Valen blir politisk redaktør i den nye storsatsingen i Trondheim.

Snorre Valen er ansatt som politisk redaktør i Nidaros. Valen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Technoport i Trondheim.

Valen har også hatt en rekke verv i Trøndelag, blant annet som styremedlem i Jødisk museum og styreleder i UKM Norge Trøndelag. Han har sagt fra seg alle verv i forkant av tiltredelsen i Nidaros.

– Demokratisk underskudd

35-åringen var ikke i tvil om å hoppe på da muligheten for å innta avislokalene til det nye Amedia-flaggskipet Nidaros dukket opp. Han gleder seg til å bringe mangfold inn i samfunnsdebatten i Trondheim.

– Det er ganske få stemmer som går igjen her i byen, og Nidaros kan bidra til et bredere syn på hva politikk er for noe. Politikk er mye mer enn spill på rådhuset. Det er frivillighet og organisasjoner, sivilsamfunn og enkeltmennesker som brenner for noe. Det finnes mange flere politiske aktører enn de vi leser om. Det er viktig å bruke som grunnlag for politisk dekning. Det sier seg selv at avismonopol gir demokratisk underskudd, sier Valen, som gleder seg til å ta fatt på sin nye jobb.

– Først og fremst gleder meg fordi det kjennes veldig meningsfylt. Det viktigste er at byens befolkning får et større tilskudd av debatt og redaksjonelt innhold. Det handler om å gi en stemme til flere og bidra til en debatt som kanskje fører til at makt fordeles bedre, mener han.

Meldte seg ut av SV

Valen er ikke ukjent med avisbransjen. I 2007-2008 var han sentral i forsøket på å gjenopplive Arbeideravisa i Trondheim. Han har også sittet i Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre. Han har bakgrunn i flere av byens band, og kjenner kulturlivet i Trondheim godt. Valen har vært nestleder i SV, medlem i finanskomiteen og sittet to perioder på Stortinget. Han tok ikke gjenvalg ved stortingsvalget i 2017 og gikk av som SV-nestleder våren 2019.

– Tror du at du vil kunne bli knyttet opp mot SV-politikk?

– Linken til SV er oppe i dagen. Det er jo ingen tvil om hvor jeg kommer fra politisk. Det er en åpen ting. Så kommer jeg ikke til å være medlem i noe parti eller politisk organisasjon når jeg går inn i denne rollen. Jeg skal være en politisk redaktør som alle i byen kan ha tillit til, og jeg skal få opp mer av uenigheten i byen. Aviskonkurransen i Trondheim vil bidra til en mer levende politisk debatt, med en tydeligere opposisjon. Det er uvanlig at et parti styrer 20 år i strekk, det gjør noe med den politiske kulturen. Det skal jeg ta tak i helt uavhengig av hvor jeg kommer fra politisk, fastholder Valen og fortsetter:

– Det viktigste er rolleforståelse og mandat. Som politiker har jeg også stått i offentligheten og fremført argumenter jeg personlig har vært veldig uenig i, på vegne av medlemmene, fordi det er del av rollen. Det viktigste er å ha en god forståelse av mandatet i denne jobben. Jeg kan garantere at jeg skal bidra til bredere politisk debatt og også bidra til at flere på høyresiden blir hørt. Den politiske debatten i Trondheim i dag er smal og snever sammenlignet med mange andre byer, påpeker Valen.

– Hvordan vil det bli å være på andre siden og være kritisk til politikerne?

– Noen vil si at jeg alltid har vært en kritisk type, så overgangen kanskje ikke blir så stor. Trondheim er en by der det de siste årene har vært store tillitsutfordringer knyttet til politikerne. Med min bakgrunn kan jeg ta rollen med å stille de «dumme» spørsmålene. Jeg trenger ikke bevise at jeg forstår hvordan politikk fungerer, jeg kommer heller til å rekke opp hånda og stille dumme spørsmål andre ikke tør stille. I dag er det slik at mye av den politiske journalistikken og kommentarvirksomheten som bedrives, fungerer slik at du virkelig må henge med for å kunne gjøre deg opp en mening. Det foregår over hodet på mange. For meg er det viktig med en enkel og tilgjengelig politisk dekning, sier Valen.

Må ut i bydelene

Den nytilsatte politiske redaktøren etterlyser flere stemmer i den offentlige debatten i Trondheim. Han mener det har vært en elite som har hatt monopol på å få fremføre sine synspunkter.

– Den eliten har også Adresseavisen vært en del av. Jeg vil løfte frem stemmer fra flere samfunnslag og flere deler av byen. Trondheim blir ofte redusert til å kun være midtbyen, og folk flest bor ikke der. Vi må få opp synspunkter fra flere samfunnslag og bydeler i Trondheim. Vi er tross alt en såpass liten by at vi har ikke råd til å holde oss med en liten meningsklikk. Det er en haug med spennende historier og meninger som ikke kommer frem godt nok, men burde vært tillagt vekt i byens politikk, sier han.

– Du vil ikke lage en avis for eliten?

– Det har vi allerede. Vi må se folk i øyehøyde. Det er ikke nok å si at vi skal synliggjøre, vi må løfte frem folk som står i ulike livssituasjoner og har ulike fortellinger. Med bare én avis, blir mulighetene til det veldig begrenset. Trondheim er så mye! For å trekke fram noen vidt forskjellige eksempler: Vi har et teknologisk næringsliv som knapt er tilstede i diskusjonen om utvikling og rammebetingelser i Trondheim. Men vi er også en av de største landbrukskommunene, samtidig er vi en ung by med et rikt organisasjonsliv, og ikke minst er det store sosiale forskjeller i Trondheim som ikke synliggjøres godt nok, fastholder 35-åringen.

Gleder seg til aviskonkurranse

Valen gleder seg stort til å ta fatt på konkurransen om avisleserne sammen med resten av staben i Nidaros.

– Det blir fryktelig artig. Jeg er vant til å være i utfordrerrollen og trives godt med den. Jeg tror også at alle kommer til å ta imot den nye avisen med stor begeistring. Byens befolkning ønsker det, næringslivet ønsker det, og politikerne ønsker konkurransen velkommen, fra høyresiden til venstesiden. Det er artig, spennende og takknemlig å få jobbe med. Jeg tror også at dette kan endre bildet av hva vi selv er i Trondheim. Den politiske eliten og Adresseavisa har til felles en manglende selvtillit på hvem vi er, vi gjør oss ofte litt små. Nidaros kan bidra til å heve selvtilliten i byen, slik at vi kan gå med mer hevet hode og mer senkede skuldre.

– Er det spesielle områder du synes det er viktig for Nidaros å være gode på?

– Makt. Hvem har makt, hvordan brukes den og hvem får makt. Er det en naturlov at det er de politikerne og næringsaktørene som bestemmer i dag skal ha det, eller finnes det andre måter å fordele makt på i Trondheim? Trondheim domineres av en del mektige institusjoner og aktører. Selv om man ikke tenker over det så ofte, så kan avstanden mellom dem og hverdagslivet i byen være stort. Her kommer en del av de store politiske konfliktene, som synet på byutvikling. Hvem bestemmer hvordan byen skal bli og utvikle seg? Hvem bestemmer i byen? Nidaros kommer til å ha en konkurrent som selv har vært del av disse maktstrukturene over tid, slik blir det når det er monopol, fastholder Valen.

Vil løfte opposisjonen

Han mener også det blir viktig å få frem opposisjonen tydeligere i dagen, og vil bidra til at høyresiden også slipper til i enda større grad.

– Det er viktig med opposisjon. Vi skal bidra til å få swung over opposisjonen i Trondheim. Uavhengig av hvor du står politisk, er det stusselig når det er lokalvalgkamper hvor det ikke står noe på spill og resultatet nærmest er gitt. Det er usunt for et demokrati. Her må temperaturen opp, fastholder Valen.

Han tiltrer stillingen i løpet av årets første måneder, senest 1.4. Endelig dato er foreløpig ikke satt.

Veldig godt fornøyd

Ansvarlig redaktør i Nidaros, Arne Reginiussen, er strålende fornøyd med ansettelsen av Snorre Valen.

– Snorre kan Trondheim, han kan byen og han kan offentligheten. Han er virkelig på hjemmebane i en slik rolle. Hans kontaktnett, samfunnsforståelse, og oversikt over foreningsliv i Trondheim vil bli svært viktig for Nidaros i tiden som kommer. Snorre har også en unik innsikt i politiske prosesser og viktige saker i regionen, som han er veldig interessert i å tilgjengeliggjøre for folk flest, sier han.

Kommentarer til denne saken