Jagerflyøvelsen starter 7. juni og varer til 18. juni. Over 80 fly fra åtte nasjoner deltar. Personellet teller over 3.000.

I år ledes øvelsen av Norge.

Ifølge ei pressemelding fra Luftforsvaret har øvelsen sitt utspring et nordisk samarbeid som Norge, Sverige og Finland innledet tilbake i 2008. Hensikten var at de tre nordiske nasjonene skulle kunne trene sammen i hverandres øvingsområder på tvers av landegrensene. Dette samarbeidet ble kalt Cross Border Training, skriver Avisa Nordland.

Samkjøring

– Ved å samkjøre en øvelse, får vi tilgang på større treningsområder og skytefelt som gir oss en unik og viktig treningsarena. Gjennom året får vi i perioder øvd ukentlig med andre flytyper. I tillegg til at det gir et godt trenings- og øvingsutbytte, er det også kostnadseffektivt ettersom vi flyr fra respektive hjemmebaser, forteller sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) brigader Hans Ole Sandnes.

Det er Cross Border Training som er utgangspunktet for øvelse ACE, som har blitt arrangert hvert andre år siden 2013.

Øvingsaktiviteten vil foregå ut fra flere plasser i Norge, fra Kallax i Sverige og Rovaniemi i Finland, og enkelte kapasiteter vil delta fra sin hjemmebase i Europa.

Bodø og Ørland

Det vil være flyaktivitet i øvingsområdene i Bodø og Ørland, men i hovedsak vil det ikke være aktivitet utover kvelden.

Av hensyn til smittevern kommer altså ikke alle deltakerlandene til Norge, men opererer ut fra flere baser. Til Norge ankommer hoveddelen av fly og personell til Bodø og Ørland, med om lag 125 dansk personell til Bodø, og om lag 150 personell fra AWACS til Ørland.

– Denne øvelsen byr på noe av det ypperste i verden av treningsområder for luftstridsstyrker, og har blitt en meget attraktiv og god øvelse, mye takket være fenomenal innsats fra meget kompetent personell på alle nivå hos vertslandene, forteller Sandnes.