Smitteutbrudd ved tre skoler i Trondheim. Over 100 elever er satt i karantene

Over 100 elever i karantene. Det samme gjelder for minst 19 ansatte ved de forskjellige skolene.