I alt er 14 sykehjem i Trondheim berørt av koronasmitte i Trondheim. For elleve av dem er det snakk om enkelttilfeller i hovedsak blant ansatte, mens det er pågående smitteutbrudd på tre av dem.

– I alt er det først og fremst ansatte som er smittet. Den siste uken har det vært en liten økning i smitten blant beboere, men det går stort sett greit med pasientene, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Hun opplyser videre at ingen skal ha blitt alvorlig syke de siste ukene.

– Grunnen til at det ikke er flere smittede er fordi man driver omfattende smittevern i sykehjemmene med bruk av smittevernsutstyr og testing. Hvis ikke hadde tallene gått rett til himmels med smitte blant brukerne også. De ansatte har stått i dette lenge, så det har vært en belastning over tid, men det har vært gjort for nettopp å beskytte beboerne, sier Røsstad.

Enhetene det er pågående smitteutbrudd er Munkvoll helse- og velferdssenter, Brundalen helse- og velferdssenter og Valentinlyst helse- og velferdssenter.

Kommuneoverlegen opplyser at det den siste uken ikke har vært noen koronarelaterte innleggelser eller dødsfall blant sykehjemsbeboere.

Mørketall

Også skolene og barnehagene i byen er berørt av koronasmitten.

– Vi kan si at «nær sagt alle» skoler og barnehager har smitte. Ut over det kjenner jeg ikke til detaljer, sier Røsstad.

Hun betegner smitten som stigende, og antar det reelle smittetallet for Trondheim ligger mellom 2000-2500 per dag. Dette selv om smittetallene for Trondheim for mandag er på 1891 tilfeller.

– Den viktigste grunnen til at vi har mørketall er at folk ikke tester seg fordi de har milde eller ingen symptomer. Samtidig gikk vi over til et system hvor det er mindre PCR-testing og folk skal registrere smitten selv, sier Røsstad.

Hun anslår at mellom 70 og 80 prosent av de smittede registrerer smitten sin hos kommunen.

– Det er nok til at vi greier å følge med på smitteutviklingen, om vi fortsatt er stigende eller om smitten flater ut, sier hun.

Kommunedirektør Morten Wolden håper folk er flinke til å registrere egen smitte, også fordi dette er med å påvirke hvor mange hurtigtester kommunen får tildelt.

– Antall hurtigtester som deles ut til kommunene regnes ut fra smittetrykket. Store deler av Østlandet bruker fortsatt PCR som det vanligste, mens vi i stor grad bruker hurtigtesting. Jeg tror det er noen som enten glemmer at de skal registrere smitten, eller ikke tenker over det. Jeg anbefaler sterkt at alle gjør det, sier han.

Sprikende symptombilde

Kommuneoverlege Røsstad sier videre at symptombildet blant de smittede er svært varierende.

– Det er fra de som ikke har symptomer i det hele tatt og får en positiv test, til de som får en influensa med feber og pustebesvær. Vi ser også at det nå er noen som legges inn på sykehus med Omikron-varianten, men det er en liten andel i forhold til det svære antallet som er smittet, sier hun.

Hun mener dagens smittesituasjon gir grunn til optimisme.

– Smitten vil nok fortsette å øke, og det kan bli tøft med tanke på sykefraværet på arbeidsplasser. Det vil bli heftig først, men så vil det snu og denne bølgen er over. Da er det immunitet i befolkningen som gjør at vi er bedre rustet til bølgene som kommer senere, sier hun og minner om at selv om Omikron gir mildere sykdom er det en del som blir syke.

– Men færre blir så syke at de trenger sykehusinnleggelse.