– Vi er inne i en høstbølge knyttet til nye virusvarianter, skriver helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli og kommuneoverlege Tove Røsstad i et saksframlegg.

Tirsdag skal de informere formannskapsmøtet om koronasituasjonen i Trondheim.

Økt etterspørsel

I skrivet kommer det fram at etterspørselen etter hurtigtester har økt fra 700 i uke 44, altså den første uken i november, til 2.100 i uke 47.

– Videre har vi sett en svak økning av antall innleggelser ved St. Olavs hospital fra 6-10 inneliggende pasienter, til 9-14 inneliggende pasienter siste uke, opplyser de.

Noen få av pasientene har hatt behov for intensivbehandling.

Det påpekes at virusvariantene i mindre grad enn tidligere medfører alvorlig sykdom, men at personer uten immunitet, og eldre personer med underliggende risikotilstander, kan bli alvorlig syke.

Det er også disse gruppene som innlegges på sykehus.

– Kommet for å bli

FHI har anslått at det i tiden som kommer vil bli to-fire koronabølger per år, noe som vil medføre noen tusen innleggelser årlig og dødsfall. Særlig blant 80-90-åringer.

– Covid-19 er kommet for å bli, slår Røsstad og Dehli fast.

De påpeker at strategien vil være å forebygge alvorlig sykdom gjennom gjentatte vaksinasjoner av risikogruppene, i stedet for å innføre nye koronarestriksjoner.

Svineinfluensa

I saksfremlegget påpeker også Røsstad og Dehli at man nå ser en økning av influensa både når det gjelder påviste tilfeller og innleggelser.

– Forekomsten er ennå ikke så stor at det betegnes som utbrudd i Norge, men i Europa for øvrig ser man ut til å nå terskelen for utbrudd denne uken. Man vil forvente tilsvarende i Norge i desember, informerer de.

Akkurat nå er det en variant av svineinfluensaen som dominerer og særlig barn vil være utsatt for alvorlig sykdom, ifølge saksframlegget.

Barn får derfor også, på lik linje med eldre eller voksne med underliggende sykdommer, tilbud om influensavaksine.

Det forventes også økt forekomst av RS-virus og kikhoste, noe Nidaros tidligere har omtalt.