Den generelle smittespredningen i Trondheim har ført til at smittesituasjonen ved flere helse- og velferdssenter, helsehus, legetjenester, hjemmetjenester og øvrige helse- og velferdstjenester i kommunen har økt i omfang.

Det skriver kommunen i en pressemelding torsdag.

Ikke bare covid-19

«Det er både beboere, tjenestemottakere og medarbeidere som er smittet. Smitten dreier seg om flere typer luftveisinfeksjoner, ikke bare covid -19. Det varierer mellom enkeltstående episoder og langvarige smitteperioder. Det har ført til en svært krevende bemanningssituasjon. Bemanningen i tjenestene er ganske marginal, og det merkes raskt når noen er fraværende», heter det videre i meldingen.

Smitte hos medarbeidere, og/eller medarbeiders barn, fører til økt fravær. Når beboere og tjenestemottakere er smittet, medfører det ekstra oppgaver og rutiner.

Betydelige utfordringer

«For ledere og medarbeidere gir smittesituasjonen betydelige utfordringer. De ansatte har i snart to år stått i en ekstraordinær situasjon, med smitteutbrudd og ulike tiltak. Det er stor slitasje, belastningene tar på over så lang tid», fortsetter kommunen.

Nidaros har tidligere omtalt situasjonen.

«En stor del av vårt helsepersonell bidrar i arbeidet med testing, smittesporing og vaksinasjon. Det, i tillegg til at vikarbyrå heller ikke kan stille med personell, gjør tilgangen på flere ressurser vanskeligere. Det er en utfordring i hele landet».

Skal sikre forsvarlige tjenester

«Vi samarbeider på tvers av enheter for å løse bemanningssituasjonen, og slik sikre forsvarlige tjenester. Det kan være beboere og tjenestemottakere i hjemmebaserte tjenester vil merke det på at vi ikke har så god tid som vanlig, eller ikke alt blir gjort på samme måte som i en vanlig situasjon. Innbyggerne kan erfare at det er mer kø på telefoner og lengre tid å vente på avtaler hos fastleger og legevakt. Vi er takknemlige for forståelse og tålmodighet fra innbyggere og tjenestemottakere i den situasjonen vi står i nå», fortsetter kommunen i pressemeldingen.

Smittetallene denne uken viser en tendens til at smitten er på vei til å flate ut.

«Vi må likevel ta høyde for at den kan vare en stund til. Vi følger utviklingen nøye fra dag til dag, og vil tilpasse tjenestene til situasjonen. Vi vil holde brukere og pårørende oppdatert om dette. Tjenestene i kommunen vil så snart det er forsvarlig også gå tilbake til normal drift».

Bremse spredning

Strategien for å håndtere pandemien i Trondheim kommune er å bremse smittespredningen mest mulig for å kunne opprettholde forsvarlig bemanning til de ulike tjenestene. Risikoen for alvorlig sykdom er liten for de aller fleste. Når det gjelder de uvaksinerte voksne og de eldste så har de større risiko for alvorlig sykdom.

«Vi har godt håp om at de utfordringer vi ser nå, vil bedre seg frem mot jul når de eldste samt helsepersonellet har fått en tredje dose vaksine,» slutter kommunen.