Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan de nye koronareglene i Trondheim bli

Foreslår flere innstramminger på grunn av den økende smitten.

Kommunedirektøren i Trondheim har lagt frem sitt forslag for en midlertidig smittevernforskrift i Trondheim. Her kommer det blant annet frem at man ønsker munnbindpåbud igjen i Trondheim. Dette står i dag som en anbefaling.

Blir påbudet vedtatt av politikerne dagens formannskap, gjelder det på steder der man ikke klarer å holde meteren.

En rundspørring Adresseavisen har gjort torsdag morgen viser at det er flertall blant politikerne for kommunedirektørens forslag til nye koronaregler.

- Forskriften ser bra ut. Det eneste vi har diskutert er om munnbind taxi skal flyttes fra anbefaling til påbud, sier Roar Aas til avisen.

Forslaget behandles i formannskapet klokken 12.

Plikt til å bruke munnbind

"Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind."

Servering og skjenkesteder

Serveringssteder i Trondheim får også et nytt påbud å forholde seg til.

"Alle serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd."

Kommentarer til denne saken