Gå til sidens hovedinnhold

Slik ser regningen ut når du har kjøpt tomme hotellrom for nesten tre millioner.

Regningen viser kjøp av 1705 overnattinger som aldri ble benyttet.

Slik ser det ut når du får regning på fem millioner kroner for engangshansker.

Her er utgiftene som måtte til for å få til en vaksinestasjon i rekordtempo.

Trondheim kommune har så langt brukt 136 millioner kroner på innkjøp som knyttes til pandemien.

Dette beløpet tilsvarer nesten det samme som det politiske flertallet i Trondheim, bestående av Ap, SV, MDG og Sp, endret i kommunedirektørens forslag til budsjett i år.

Dette er det blitt brukt mest penger på.

51 millioner kroner er brukt på hotellutgifter.

28 millioner er brukt med medisinsk forbruksmateriell.

12 millioner er brukt på innleie av vektere.

Over ni millioner er brukt på innleie av vikarer.

Det er spesielt noen få selskaper det har vært overføringer til.

Stordalene-hotellene Quality Hotel Augustin, Comfort Hotel Park og Clarion Hotel har fått inntekter på 51 millioner kroner.

Minst 30 millioner av dette er brukt på hotellrom som har stått tomme.

Selskapene Office24 AS og Maske AS har levert mye smittevernutstyr.

De har fått inntekter på henholdsvis 16,4 og 13,4 millioner kroner.

Securitas har solgt tjenester til kommunen for 11 millioner.

Den største innkjøpsposten, altså det som går på hoteller, får kommunen dekket gjennom avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

For Trondheim kommune som helhet medførte koronaen i fjor beregnet kostander og mindreinntekter for 550 millioner kroner.

De økte inntektene og de beregnede reduserte kostnadene er 580 millioner.

Vi mener derfor at kommunen har fått tilstrekkelig kompensasjon for koronautgiftene i 2020.

Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune

Det har likevel vært store utfordringer med uvanlig mye usikkerhet, opplyser finansdirektøren.

På det tidspunktet visste vi lite om omfang og innretning på statlige støtteordninger til kommunene. Året ble uansett krevende i forhold til å drive god økonomistyring, fordi smittepresset varierte slik at kostnadene svingte, og de statlige støtteordningene kom stykkevis og delt gjennom hele året.

Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune

Slik har kommunen brukt penger under pandemien

Har du lyst å undersøke pengebruken til kommunen, se grafene nedenfor.

For abonnenter