- Det gamle lyset i Nidarosdomen var i prinsippet en avansert form for gatebelysning, sier Selmer. Lyset som var rettet mot det rosa marmorgulvet, ble reflektert opp mot veggene slik at kirken så ut som om den var bygget av sandstein. Kirken var mørk, og alle de vakre detaljene og skulpturene var lite synlige, sier lysdesigner Erik Selmer i en pressemelding fra Nidarosdomen torsdag.

Siden 2017 har han jobbet med å erstatte den gamle belysningen fra 60-tallet. Tre år og 25 millioner kroner senere er prosjektet ferdig.

Pendlene og lysekronene fra 1960 er fjernet. Det er trukket flere kilometer med kabler, og 1700 nye lyspunkter er montert.

- Alt lyset kan kobles sammen og dempes, eller økes i styrke, for å vise det som bør fremheves og skape ulike stemninger. En rekke forskjellige lyssettinger for gudstjenester, orgelkonserter og korkonserter er nå programmert inn i et styringstablå der de ansatte i Nidarosdomen enkelt kan trykke på den knappen som aktiviserer den lyssettingen de ønsker, sier Selmer i pressemeldingen.

Marie Louise Anker fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er prosjektleder for arbeidet. I tillegg til lysdesigner Selmer, har Marie en hel rekke eksperter med på laget; sivilingeniør elektro Silje Ausen Årseth fra SWECO, elektrikere fra NTE og lysprogrammerer, Sivert Lundstrøm. Smeder, murere og snekkere fra NDR har bidratt i gjennomføringen av prosjektet, og i tillegg har NDRs Jan Tøndelstrand koordinert det daglige arbeid i installeringen av prosjektet samtidig med at kirken skulle holdes i daglig drift.

- Vi hadde strenge rammer for hva vi kunne gjøre og hvordan vi kunne gå fram i dette viktige historiske kulturminnet. Fysiske spor etter oss skal være minimale for ettertiden. Det er byggets arkitektur og historie, og kirkelige symbol som skal være fokus. Lyset i seg selv skal øke vår bevissthet om arkitekturen og verdigheten bygget har, ikke installasjonene, sier Anker.

Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke og ble bygget fra omtrent 1070 til 1300.