(Trønderdebatt)

Støtte fra Trondhjem Rotaryklub og Rotarydistrikt 2275, som strekker seg fra Møre til Svalbard, har bidratt til at en yrkesskole og et barnehjem for utsatte barn i India har byttet ut strøm produsert med kull og diesel med solenergi.

Det geniale med prosjektet er at elektrikere som utdannes på denne yrkesskolen har fått være med på installasjonen av solcellepanelene og vunnet kunnskap og erfaring som de vil benytte til å øke bruken av solenergi også i den landsbyen de kommer fra, når de er ferdige på skolen.

Dette er grunnleggende i Rotarys metodikk når vi engasjerer oss i prosjekter som gjør verden bedre. Vi sender ikke bare penger, men ønsker å mangedoble verdien av støtten med slike grep og ved et personlig engasjement fra medlemmene.

Et annet særtrekk ved Rotary er det internasjonale samarbeidet. I de store prosjektene, «Global grant» samarbeider vi med en klubb i vertslandet for prosjektet. Når både denne klubben og Rotary Foundation bidrar økonomisk mangedobler vi den økonomiske støtten som gis til prosjektet.

Rotary har over 35000 klubber i mer enn 200 land. De 1,2 millioner medlemmene er alle ledere og andre ressurssterke mennesker. Vi trenger enda flere slike iderike og skapende mennesker som vil bidra til å gjøre verden bedre. Ta gjerne kontakt!

Namma Bhoomi Renewable Campus-prosjektet ble forsinket på grunn av koronapandemien, men sluttresultatet ble mere solenergi uten større kostnader enn vi hadde forurutsatt når vi besluttet å støtte prosjektet.

I februar fikk jeg gleden av å stå for den formelle åpningen av solcelleanlegget, og neste gang jeg kommer på besøk vil jeg vite at lamper og elektriske apparater er drevet av grønn energi!

kjetiltrondheim@gmail.com