Slik blir nedlasterne tatt: – Ingen som begår slike lovbrudd skal føle seg trygge

Slik blir ovegrepsnedlasterne tatt.