En mann i 20-årene fra Trondheim måtte denne uken møte i Trøndelag tingrett.

Der var han siktet for å ha kjørt for fort en juli ettermiddag i år.

Kjørte for fort

Mannen skulle rekke en ferge på Nordmøre da hendelsen fant sted.

Ifølge dommen fra tingretten ble han målt i 103 kilometer i timen i en 60-sone.

Mannen møtte i retten og erklærte seg straffskyldig.

I retten erkjente han at han hadde kjørt for fort i det han skulle rekke ferga denne julidagen. Han påpekte også i retten at han ikke var vant med bilen han kjørte, og at hastigheten ble høyere enn forventet da han nærmet seg fergeleiet.

Må betale

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten dømte mannen til 15 dager i betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han fikk også en bot på 14.000 kroner.

Mannen er også fradømt førerretten i åtte måneder. Han er også dømt til å avlegge ny praktisk førerprøve for å få tilbake sertifikatet.