Gå til sidens hovedinnhold

Skroter lokale koronaregler

Politikerne enige om å droppe den lokale koronaforskriften.

Innbyggere i Trondheim kommune har siden 8. desember levd med lokal koronaforskrift i tillegg til nasjonale regler.

Kommunedirektør Morten Wolden hadde i sin innstilling til politikerne et forslag om å avvikle den lokale forskriften som ble vedtatt 8. desember og som innebærer bruk av munnbind uavhengig om man kunne holde avstand til medpassasjerer i kollektivtrafikken. Det kommer fram i sakspapirene til formannskapsmøtet tirsdag 4. januar.

– For befolkningen vil det være viktig å ha færrest mulig og mest mulig entydige regler å forholde seg til, også med tanke på den store mobiliteten det er både innad i regionen og mellom landsdelene. Det anbefales derfor å ikke videreføre lokalforskrift, skriver kommunedirektøren og fortsetter:

– Når det gjelder anbefaling om å ikke delta i sosiale sammenhenger dersom man er husstandsmedlem til smittet personer, er også det ivaretatt i nasjonal forskrift ved at det 14.12 ble innført nye karanteneregler for husstandsmedlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av politikerne.

Dette var innstillingen som ble vedtatt:

«Trondheim kommune følger nasjonale råd og regler og avvikler lokale råd og bestemmelser.»

Kommentarer til denne saken