Regjeringen besluttet i juli at skolestarten i landet skulle være tilnærmet normal, altså på grønt nivå. På grunn av smittesituasjonen i Trondheim vurderer nå kommunen å innføre gult nivå igjen.

- Situasjonen er uoversiktlig og ustabil på oppvekst- og utdanning. Den endrer seg nærmest fra time til time, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen i formannskapet onsdag.

Innføres gult nivå vil det si at man går tilbake til kohorter og strengere smittevern.

- Vi har flere ansatte og elever som er smittet, spesielt den siste uken. Vi har smittespredning på enkelte enheter og utfordringer med større elevgrupper i lengre testkarantene, sier Arntsen.

Han forteller også om stort fravær av ansatte på grunn av den lange ventetiden på test. Flere ansatte er også syke med forkjølelse.

- Enkelte skoler må ty til hjemmeundervisning utfra bemanningssituasjon.

Flere skoler rammet

Smittesituasjonen ser per 24. august slik ut:

  • Okstad skole: To elever påvist smittet. Satt i isolasjon. 30 elever i ventekarantene for test.
  • Vikåsen skole: Én elev i isolasjon. 46 elever på sjuendetrinn og én elev i karantene. Alle berørte voksne er vaksinert med én eller to doser og slipper karantene. De med én dose tar en test.
  • Blussuvoll skole: Én elev smittet. 60 elever på ett trinn i testkarantene.
  • Charlottenlund barneskole: Én ansatt og seks elever på sjette trinn smittet. Alle elever på trinnet er i testkarantene. Én elev på femte og sjuende trinn er også smittet. Det vurderes hjemmeskole på ett av trinnene.
  • Charlottenlund ungdomsskole: 12 elever på tiende trinn smittet. 172 elever og lærere testes så raskt som mulig, men må være i karantene til testsvar foreligger.

- I sum er situasjonen alvorlig for trondheimsskolen, sier Arntsen.

Møtes i kveld

- Det store temaet ut i skolene våre er det nye testregimet, og det store behovet for å få redusert ventetiden på test. Vi skal ha et ekstraordinært beredskapsmøte på oppvekst og utdanning hvor vi naturlig nok vil ta opp spørsmålet om innføring av gult nivå. Det er jo noe som alle skoler har beredskap for, og er klar for å motta informasjon om utviklingen av det i løpet av kvelden.

På barnehage er situasjonen heldigvis en annen. To ansatte er smittet ved to forskjellige kommunale enheter, opplyser Arntsen. Utover det er ingen smittet blant barn og ansatte.