Kontrollen vil, ifølge et brev fra Skatteetaten til Stortinget, gjelde fra perioden 1. mars 2017 til 31. desember i fjor.

De ber Stortinget om å gi dem en oversikt over alle som har fått tildelt pendlerbolig i perioden og har gitt dem en frist til 10. desember.

Videre ber de også Stortinget om å oppgi hvilken informasjon som er gitt til de personene som fikk tildelt pendlerbolig.

– Saken er av stor samfunnsmessig betydning og den har vokst i omfang. Skatteetaten mener at vi nå har kommet til et punkt hvor det er riktig og viktig å følge opp med en kontroll. Et hovedprinsipp i skatteforvaltningen er likebehandling, ved å gjennomføre en kontroll vil vi sikre at skatten blir riktig. Det er i alles interesse, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

I tillegg til håndteringen av enkeltsaker, skal det gjennomføres en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for representantene.

– Jeg ser positivt på at Skatteetaten nå går inn i dette sakskomplekset. Stortingets administrasjon vil selvfølgelig samarbeide fullt ut med Skatteetaten, og gi dem all nødvendig informasjon og bistand som de ønsker fra oss. Vi ønsker å få ryddet opp i det som eventuelt måtte være av skattemessige problemstillinger hos oss, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen i en pressemelding.

Kommentar: Hva er det som feiler disse folkene?

Skatterevisjonen jobber også i dag, på oppdrag av Stortinget, med en vurdering av de skattemessige forholdene ved pendlerbolig. Der skal rapporten være ferdig 15. desember i år.

– Det skal foretas en bred gjennomgang av skattemessige forhold knyttet til ordningene for stortingsrepresentantene. Revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantenes ordninger, slik at det kan ryddes opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og for å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert framover, heter det fra Skatterevisjonen.

Kontrollen skjer blant annet etter at det ble avslørt at Eva Kristin Hansen (Ap) kan ha fått pendlerbolig av Stortinget i strid med reglene.

Hansen bodde fra 2014 sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo, men leide samtidig en hybel fra Trond Giske i Trondheim som hun oppga som sin adresse. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig.

Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen.

Denne uken ble det også avslørt at Hansen også krevde refusjon for reiser hjem til Ski.

Siden avsløringene har Hansen trukket seg som stortingspresident.

Les også

Presidenten fra Kolstad