Som ny leietaker kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter man har, og hva som skal til for at en bolig regnes som brannsikker. Nidaros har derfor snakket med en brannkonstabel og eiendomsmegler for å undersøke hva man bær være obs på som leietaker.

Brannkonstabelen om brannsikkerhet

Hvert år får Trøndelag brann- og redningstjeneste bekymringsmeldinger om manglende brannsikkerhet i utleiehybler. Gruppeleder for forebyggende avdeling, Morten Knutsen, forteller at de allerede har fått inn tips fra bekymrede studenter og foreldre, og at de forventer flere henvendelser i tiden framover.

– Sett i lys av hvor mange studenter som flytter til Trondheim får vi ikke mange bekymringsmeldinger, men vi følger selvfølgelig opp de henvendelsene som kommer.

Knutsen anbefaler studenter og foreldre å utfordre utleier dersom man er usikker på forholdene rundt brannsikkerhet i boligen. Man kan også ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på telefon eller sende inn en melding via branntips.no, hvor de håndterer tips fortløpende.

Dette bør du sjekke

Henvendelsene Trøndelag brann- og redningstjeneste mottar angår ofte spørsmål rundt rømningsforhold, manglende varslingssystemer og feil på brannalarmsystemer. Selv om noen av henvendelsene kan skyldes uvitenhet om hvilke regler som gjelder og alle forhold i utgangspunktet skal være ivaretatt gjennom bygningsprosessen, forteller Knutsen at det fremdeles syndes blant enkelte utleiere.

Mens utleier står ansvarlig for at alle forhold er tilrettelagt før leietaker flytter inn, har leietaker også et ansvar for å se til at brannsikkerheten opprettholdes under leieforholdet.

– Når man flytter inn i en ny bolig bør man forsikre seg om at leiligheten har fungerende røykvarsling og brannslokkingsutstyr. I tillegg har utleier ansvar for at to uavhengige rømningsveier er tilgjengelig i hver etasje, forteller Knutsen.

– I første eller andre etasje kan vindu, inntil fem meter over bakken, regnes som rømningsveier. Lenger oppe kan rømningsveiene inkludere brannstiger med ryggbøyle, eller to uavhengige trapperom, legger han til.

Dette har du ansvar for som leietaker

Leietaker har ansvar for å opprettholde brannsikkerheten og varsle utleier dersom utstyr blir defekt. Dette innebærer blant annet at studenten selv må holde rømningsveier ryddig og bytte batterier på røykvarslerne gjennom studietiden.

– Vi opplever ofte at studenter bruker trapperom som lagringsplass for kasser, klær og sko, som kan være i veien for rømming, forteller Knutsen.

Når det gjelder brannvarslingssystemer anbefaler han studenter å sjekke at røykvarslerne fungerer når man flytter inn eller kommer tilbake til hybelen nå i høst, i tillegg til å sjekke dem med jevnlig i løpet av leieperioden.

– Dersom man merker at røykvarsleren har sluttet å fungere eller har lite batteri, er det billig forsikring å kjøpe et nytt batteri, sier Knutsen.

– Mange boligkompleks har automatiske brannanlegg. Dersom det oppstår feil eller defekt på disse underveis i året er det viktig at man varsler utleier, legger han til.

Eiendomsmegleren om leietakers rettigheter

Når man skal leie bolig eller hybel for første gang er det ikke nødvendigvis lett å vite hvilke rettigheter man har som leietaker. Nidaros har derfor tatt kontakt med daglig leder i Utleiehjelpen, Joachim Tangen, som forteller at første bud er å sikre at man har en leiekontrakt. Han understreker at det er fornuftig å lese denne nøye, for være sikker på at det er en lovlig kontrakt.

– Man må være påpasselig på at man ikke skriver under på noe man ikke kan stå inne for. Man bør derfor sjekke at den følger husleieloven, som alle leiekontrakter skal følge, legger han til.

Dersom man underveis i leieforholdet oppdager at kontrakten ikke er gyldig anbefaler Tangen å prøve å få rettet på feilene. Han forteller at dersom feilene er alvorlige og utleier ikke vil vedgå endringer kan leietaker ha rett på å få kontrakten opphevet. Videre understreker han at man kan kontakte Utleiehjelpen dersom man er usikker på om leiekontrakten er lovlig.

Dette bør du forsikre deg om før og under innflytting


Gå på visning

For å forsikre seg om at brannsikkerhetene og andre forhold i leiligheten er tilstrekkelig anbefaler Tangen å gå på fysisk visning. Han forteller at mange som skal studere i en annen by enn hjemstedet velger å leie hybler usett.

– Bildene i en annonse kan si mye om hybelen, men de kan også lyge eller være tatt for mange år siden, sier han.

– Ved å gå på en fysisk visning kan man også forsikre seg om at kjemien med utleier er god, legger han til.

Sjekk at det er en sperret depositumskonto

Før man skriver under på kontrakten anbefaler Tangen å forsikre seg om enkelte punkter er på plass. Deriblant er det viktig å forsikre seg om at depositumet ikke skal innbetales til utleiers private konto, men en til sperret depositumskonto.

– Det er utleier som har ansvaret for å opprette kontoen og dekke kostnaden av dette, men kontoen skal stå i leietakers navn. Ingen av partene skal ha mulighet til å ta ut penger fra denne kontoen før leieforholdet er avsluttet, forteller Tangen.

Vær obs på hva som er inkludert i husleien

Videre anbefaler Tangen å være obs på hva som er inkludert i husleien, slik at leieforholdet ikke blir dyrere enn forventet.

– Strøm kommer ofte utenom leieprisen, mens oppvarming og varmtvann ofte er inkludert i felleskostnadene i nyere bygg. Bor man i et eldre bygg er ikke dette nødvendigvis tilfelle, sier han.

– Det kan også være lurt å dobbeltsjekke at prisene i kontrakten samsvarer med det du har blitt lovet i annonsen, legger han til.

Hvordan betales strømregninga?

Tangen forteller at leietaker selv skal tegne abonnement dersom strømmen ikke er inkludert i husleien. Dette forutsetter at det er en egen strømmåler i leiligheten.

– Abonnementet skal opprettes den dagen man flytter inn. Det er ulik praksis på hvordan man løser betalingen av strøm dersom flere personer bor i leiligheten. For eksempel kan en av leietakerne stå som hovedansvarlig for betaling av strømmen og fordele kostnadene, legger han til.

Skriv overtakelsesprotokoll

Ved innflytting anbefaler Tangen å skrive en overtakelsesprotokoll om hvordan leiligheten ser ut ved innflytting. Denne bør inkludere bilder og en beskrivelse standarden på boligen, samt inkludere signatur fra begge parter.

– Hvis man skriver en overtakelsesprotokoll har man dokumentasjon på boligens standard, slik at man slipper tvister i etterkant, sier han.

Følg punktene i kontrakten

Til slutt anbefaler Tangen å være obs på å følge de punktene som står i kontrakten, og trekker særlig fram dato for betaling av leie og tidspunkt for når det skal være stille.

– Følger man disse punktene slipper man unødvendige problemer, sier han.