Byantikvaren har klart sagt at de vil ha Trondheims siste pissoar ved Småbergan registrert som kulturminne.

Ordet pissoar er opprinnelig fransk, og betyr «et avlukke hvor menn kan late vannet», ifølge Tanums store rettskrivningsordbok.

Trondheim Bydrift stengte det siste av de gamle pissoarene i byen i 2017 på grunn av en vannlekkasje, og de visste ikke hva de skulle gjøre med det lille bygget i Festningsgata ved Småbergan.

Pissoaret ble brukt som forsøplingsplass, og de brakte da saken til Byantikvaren for å høre om man skulle gjøre nytte av bygget eller rive det. Den gangen endte man med å bevare bygget, siden dette var byens siste pissoar med historisk verdi.

Byantikvaren gjorde også en vurdering av dette pissoaret i 2007 og også den gang ønsket man at pissoaret skulle bevares.

Trondheim Bydrift har gjennom årene fått henvendelser fra naboer om pissoaret.

Tilbakemeldingene de får er litt delte.

Noen av naboene har kontaktet kommunen for å få bygget fjernet, mens andre vil at pissoaret skal bevares som et kulturminne.

Pissoaret er i dag en skam for bydelen slik det står og noen må ta en avgjørelse.

Det har tross alt gått over 5 år siden man stengte lokalet med en plakat og bygget er totalt nedtagget. Søppelet ligger fremdeles i selve avtredet.