– Obduksjonsrapportene bekrefter det bildet som politiet hadde av skadene til de døde, og endrer ikke politiets hovedhypotese. Vi ønsker ikke å gå ut med mer detaljer rundt hvordan de døde på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, sier Thomas Berg, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Til Nidaros opplyser han at politiet fortsatt etterforsker andre hypoteser enn den som per i dag framstår som mest sannsynlig – drap og selvdrap.

– Det som er nytt siden lørdag, er foreløpig obduksjonsrapport som ikke endrer politiet hovedhypotese; at det dreier seg om drap og selvdrap. I tillegg har det vært gjennomført nye tekniske undersøkelser på åstedet i går. Det var for å kartlegge nærmere hva som har foregått, og kartlegge et mulig hendelsesforløp.

– Etterforsker dere om det kan være noe annet enn drap og selvdrap?

– Vi etterforsker fremdeles andre hypoteser, følger andre spor helt ut som kan avkrefte eller bekrefte andre hypoteser og vår hovedhypotese, sier Berg.

– Er det fortsatt åpning for at det kan være andre involverte i denne drapssaken?

– Vi undersøker andre, mulige hendelsesforløp. Hvilke vil jeg ikke gå inn på.

Bodde i boligen

Det var torsdag kveld forrige uke at nødetatene rykket ut til Singsaker der tre personer ble funnet døde i en bolig. Hypotesen fra politiet var tidlig at det dreide seg om drap og selvdrap.

De avdøde skal være ifølge politiet være i familie. Det er en mann i 70-årene som står som siktet i saken.

– Politiet har gjort nye kriminaltekniske undersøkelser på åstedet i dag som forhåpentligvis kan gi mer informasjon om hendelsesforløpet, fortsetter Berg.

– Bodde den siktede i boligen? Og bare han?

– En av de døde bodde i boligen. Og så kommer vi tilbake med detaljer om det, når vi frigir navnene.

– Vet politiet hvorfor de to andre oppholdt seg i boligen?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi har en klar formening om hvorfor de var der, men det er for tidlig å si noe om dette nå.

Vil ikke kommentere våpen

Berg opplyser at videre at politiet ikke har et endelig svar på dødstidspunktet, men at politiet mener det var forrige onsdag ettermiddag eller kveld.

Hva kan politiet si om eventuelt bruk av våpen?

– Det er for tidlig å si noe om hvordan personene har dødd. Men det er gjort en rekke beslag i boligen. Men vi ønsker ikke å si noe om dette er beslag som kan knyttes til selve drapshandlingen eller ikke.

To vitner meldte fra

Ifølge Berg var det to personer som først kom til stedet.

– Dette er venner av den ene avdøde, og de kontaktet politiet.

– Kom de seg inn i boligen?

–Det ønsker vi ikke å så si noe om. Det er de som tar kontakt med politiet, fordi de mistenker at det har skjedd noe i boligen.

– Hvilken hjelp er disse tilbudt i etterkant?

– De skal ha fått oppfølging av helsevesen, vi har fått tilbakemelding på at de ivaretas og får oppfølging fra helsevesenet, sier Berg som ikke ønsker å oppgi nærmere hvem disse er.

Politiet har innhentet informasjon fra omgivelsene til de tre og deres siste bevegelser, og jobber med å analysere det materialet. Politiet har også avhørt mange vitner, men opplyser at det fortsatt ikke er vitner til selve hendelsen.

– Vi har fått tips vi mener er relevante tips og som vi har etterforsket. Vi ønsker fortsatt tips fra publikum, sier Berg.

Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum i saken, enten via tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

Han tilføyer at etterforskningen så langt i stor grad har dreid seg om å avhøre en god del vitner.

– Vi vil avhøre flere vitner i dagene som kommer. Og så vil vi kartlegge de dødes bevegelser i forkant av hendelsen, kommunikasjon og annet som kan forklare det som har skjedd, sier Thomas Berg til Nidaros.

Sigrun Dybvad er oppnevnt som bistandsadvokat til pårørende og Tore Angen er oppnevnt som forsvarer til den avdøde som er siktet.