Det kommer fram av en pressemelding fra Trondheim kommune.

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen skal orientere om saken i dagens formannskapsmøte.

I et notat levert i forkant av møtet heter det at utvalget skal foreta en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av Trondheim kommunes håndtering og oppfølging av guttene og deres pårørende.

LES OGSÅ: Guttene i Silje-saken renvasket etter 28 år

Ønsker gjennomgang

«Med bakgrunn i at saken på nytt er aktualisert og problematisert, ønsker Kommunedirektøren en gjennomgang av kommunens håndtering av saken. Dette for å vurdere om kommunen kan ha opptrådt feil eller kritikkverdig. Mye har endret seg i skoler, barnehager og BFT siden 1994, og det er en spesiell og sjelden sak. Det er derfor ikke et hovedformål å definere læringspunkter fra denne saken, men Kommunedirektøren vil selvfølgelig forsikre seg om at eventuelle feil som avdekkes, ikke skal kunne skje igjen», skriver Arntsen i et notat til formannskapet.

Utvalget skal gjennomgå:

  • Kommunens oppfølging av naboguttene og familiene fra tidspunktet hendelsen skjedde, og oppfølgingen som kom som følge av hendelsen.
  • Kommunens oppfølging av de involverte og deres familier i tiden før hendelsen.

Utvalget

«Trondheim kommune var ansvarlig for de kommunale tjenestene barna og deres familier mottok i etterkant av hendelsen. Deler av oppfølgingen synes i stor grad å være basert på politiets konklusjon om at de tre guttene sto bak volden som førte til dødsfallet. Kommunedirektøren setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå oppfølgingen de berørte fikk gjennom kommunens ulike tjenester, for å se om kommunen kan ha opptrådt feil eller kritikkverdig», skriver kommunen i pressemeldingen.

Utvalget, bestående av utvalgsleder Åsmund Edvardsen (Fagenhet for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune), Maija Liisa Arvola (Fagenhet for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune) og Inge Kvaran (dosent emeritus ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU), skal ifølge pressemeldingen levere sin rapport innen utgangen av september 2023.

– De kommunale utvalgsmedlemmene har ikke tidligere hatt noen befatning med saken eller jobbet i de kommunale enhetene som har vært involvert i oppfølgingen av de berørte. Inge Kvaran, som utvalgets eksterne medlem, er med både på grunnlag av hans erfaring og kompetanse, og for å bidra med ekstra kvalitetssikring av utvalgets arbeid. Inge Kvaran har blant annet skrevet flere fagbøker og artikler om barnevernsfaglig arbeid.

LES OGSÅ: Etterforskningen var avsluttet. Så tikket det inn et nytt tips

Nidaros følger formannskapsmøtet.