Varsom.no har sendt ut flom- og jordskredvarsel for deler av Trøndelag og Møre- og Romsdal. Årsaken er regn og snøsmelting.

Konsekvensene kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver, samt overvann i tettbygde områder. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Disse to varslene gjelder fra tirsdag morgen til onsdag morgen.

Mandag formiddag melder også meteorologene på Twitter at det blir mye regn i Trondheim.

- Fra tirsdag ettermiddag til onsdag ettermiddag blir det mye regn enkelte steder sør i Trøndelag og nord på Nordmøre. Vi har sendt ut farevarsel på gult nivå.

Totalt kan det komme 50 til 80 millimeter på et døgn, skriver de.