Seks personer søkte på stillingen. Nå har NTNU-styret valgt

Valgt av et samlet styre.