18. april gikk søkerfristen ut for rektorjobber ved Nardo skole og Åsheim ungdomsskole.

Nardo skole er en 1-7 skole med rundt 350 elever og 50 ansatte, mens Åsheim på Heimdal har cirka 430 elever og per tiden 44 ansatte. Elevtallet ved skolen er stigende og elevene kommer fra barneskolene Stabbursmoen, Breidablikk, Kattem og Åsheim.

Disse har søkt rektorjobben på Nardo skole:

1 Ulvik, Ole-Aleksander (33) M Samlingsforvalter, vikariat 7024 Trondheim

2 Vavik, Andreas Stamnes (25) M Adjunkt med tilleggsutdanning 7603 Levanger

3 Andersen, Vegard (41) M Avdelingsleder 7081 Sjetnemarka

4 Setsaas, Vera (51) K Avdelingsleder 111 7054 Ranheim

5 Buarø, Frode (46) M Rektor 9912 Hesseng,

6 Olsen, Gøran (47) M Avdelingsleder 7021 Trondheim

7 Jacobsen, Bjørn (48) M Avdelingsleder 4. - 7. trinn 7020 Trondheim

8 Holte, Berit (47) K Avdelingsleder 7058 Jakobsli

9 Kauserud, Bengt Erland (36) M Assisterende rektor, Åset skole 7170 Åfjord

10 Sund, Vibeke (50) K Avdelingsleder 7081 Sjetnemarka

Disse har søkt jobben på Åsheim ungdomsskole:

1 Ulvik, Ole-Aleksander (33) M Samlingsforvalter, vikariat 7024 Trondheim

2 Børresen, Ingunn Aasen (54) K Fagleder ved Malvik videregående skole, 7069 Trondheim

3 Vavik, Andreas Stamnes (25) M Adjunkt med tilleggsutdanning 7603 Levanger

4 Østerås, Anne Kristine (49) K Avdelingsleder, rektors stedfortreder 7072 Heimdal

5 Olsen, Gøran (47) M Avdelingsleder 7021 Trondheim

6 Kauserud, Bengt Erland (36) M Assisterende rektor, Åset skole 7170 Åfjord

7 Strømsvik, Frode Bjørgmo (43) M Rektor 7072 Heimdal

8 Sørtømme, Tove (50) K Konstituert rektor 7089 Heimdal

9 Aspli, Per Thanke (47) M Avdelingsleder 7072 Heimdal

10 Hovind, Marit (56) K Rektor 7022 Trondheim