Det nærmer seg budsjettsesong i Trondheim.

Onsdag morgen la kommunedirektør Morten Wolden fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2023–2026. Her får man de første indikasjonene på hva kommunen skal bruke pengene på i årene som kommer.

Etter at kommunedirektøren har levert sitt forslag, skal regjeringen levere statsbudsjettet. Det vil komme noen revideringer som følge av dette.

Så begynner den politiske prosessen, som ender med budsjettmøtet 15. desember, og et politisk vedtatt budsjett.

Wolden tegner et bilde fylt av utfordringer i tida som kommer, under sin presentasjon onsdag.

– Trondheim skal være en god kommune å leve i og bo i, både i årene budsjettet omfatter, og årene som kommer. Og jeg mener vi har klart å balansere helheten på en god måte, sa Wolden, og fortsatte:

– Det er litt merkelig – etter to år med pandemi får vi en krig som påvirker oss så til de grader. Og regjeringa er ganske tydelig på at det ikke er særlig med handlingsrom i statsbudsjettet som kommer.

Wolden tror tida framover vil by på store utfordringer.

– Det er de mørke skyene av kortvarig karakter. De mørke skyene av langvarig karakter er mye større. Vi er på vei inn i en tid som vil bli svært, svært krevende, sier kommunedirektøren, og trekker fram utenforskap, bemanning, og klimakrisa:

– Vi har kanskje ennå ikke forstått hvor alvorlig klima- og naturkrisa vil bli.