09.30

 • Bekransning ved Klæbu KirkeTale for dagen ved Kirsti Tømmervold
  Klæbu Musikkorps
 • Konsert i Tordenskioldsparken
  Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

09.45

10.00

 • Konsert ved Søbstad helsehus
  Heimdal Musikkorps

10.30

 • Konsert ved Klæbu helse- og velferdssenter
  Klæbu Mannskor

11.00

17. mai-toget i Klæbu

11.45

 • Festgudstjeneste i Nidaros Domkirke
  Domprost Ragnhild Jepsen, Domkantor Petra Bjørkhaug
  Nidaros domkor og Nidarosdomens Oratoriekor, dir. domkantor Karen Haugom Olsen

12.00

 • Konsert Nordre gate/Dronningens gate
  Nasjonale sanger: Allsang Bispehaugen Veterankorps
 • Konsert i Tordenskioldsparken
  Ila Brass Band

12.30-12.50

 • Konsert fra Kortribunen på Torvet
  Trondhjems Studentersangforening

13.00

14.30

 • Konsert ved Laugsand helse- og velferdssenter
  Trondheim Brassband

14.45

 • Folkemøte på Torvet
  Valdresmarsj av Johannes Hanssen
  Velkomsthilsen ved 17. mai-komiteens leder Sissel Trønsdal
  Fedrelandssalmen
  Tale for H.M. Kongen ved Speider Ane Fossbakk, Charlottenlund speidergruppe
  ”Landkjenning”, tekst av Bjørnstjerne Bjørnson og musikk av Edvard Grieg
  Sammensatt mannskor deltar med solist Roar Wik
  Tale for dagen ved Svenn Dahle, organisasjonen Veteran Midt-Norge
  Avslutning med kunngjøring av vinnere for beste innslag i barne- og folketoget.
  ”Ja, vi elsker dette landet”
  Musikk ved Musikkforeningen Nidarholm
  Alle taler på Folkemøtet vil bli tegnspråktolket og skrivetolket.

15.00

 • Konsert ved St. Olavs hospital – Kvinne-barn-senteret
  Ila Brass Band
 • Konsert ved Kystad helse- og velferdssenter
  Byåsen Musikkorps
 • Konsert ved Trondhjems Hospital
  Jernbanens Musikkorps
 • Konsert ved E. C. Dahls helse- og velferdssenter
  Bispehaugen Ungdomskorps
 • Konsert i Lademoen park
  Trondheim Brassband
 • Konsert ved Risvollan helse- og velferdssenter
  Utleira Skolekorps

15.15

 • Konsert ved Bakklandet Menighets Omsorgsenter
  Strindheim Janitsjar
 • Konsert ved St. Olavs hospital avd. Østmarka
  Strinda Ungdomskorps
 • Konsert ved Ranheim helse- og velferdssenter
  Ranheim Musikkforening

15.30

 • Konsert ved Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, avd. Moholt
  Berg og Singsaker Veterankorps
 • Konsert ved St. Olavs Hospital – Kunnskapssenteret
  Ila Brass Band
 • Konsert ved Havsteinekra helse- og velferdssenter
  Byåsen Musikkorps

15.40

 • Konsert ved Ilevollen helse- og velferdssenter
  Jernbanens Musikkorps

15.45

 • Konsert ved Nidarvoll helsehus
  Nidarvoll Skolemusikkorps
 • Konsert ved Brundalen helse- og velferdssenter
  Tillerblæsen
 • Konsert ved Persaunet helse- og velferdssenter
  Strindheim Skoles musikkorps
 • Konsert ved Zion helse- og velferdssenter
  Trondheim Brassband
 • Konsert ved Tempe helse- og velferdssenter
  Nidarvoll Ungdomskorps

15.50

 • Konsert ved Havstein helse- og velferdssenter
  Byåsen Musikkorps

16.00

 • Russetoget
 • Konsert ved Ilsvika helse- og velferdssenter
  Bispehaugen Ungdomskorps
 • Konsert ved Ladesletta helse- og velferdssenter
  Strinda Ungdomskorps
 • Konsert ved Dragvoll helse- og velferdssenter
  Strindheim Janitsjar

16.10

 • Konsert ved Birkehaug Seniorboliger, LadeLade Skoles Musikkorps

16.15

 • Konsert ved Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, avd. Bromstad
  Strindheim Skoles Musikkorps
 • Konsert ved Valentinlyst helse- og velferdssenter
  Berg og Singsaker veterankorps
 • Konsert ved Charlottenlund helse- og velferdssenter
  Tillerblæsen
 • Konsert ved Hjorten helse- og velferdssenter
  Jernbanens Musikkorps

16.30

 • Konsert ved Munkvoll helse- og velferdssenter
  Byåsen Musikkorps

17.00

 • Konsert ved Øya Helsehus
  Jernbanens Musikkorps

17.30

 • Festkonsert i Vår Frue kirke
  Midtnorsk Symfoniorkester, dirigent: Tormod Knapp
  Torstein Fosmo, sang
  Rannveig Ryeng, fiolin

Kilde: Trondheim kommune