Per 21. januar klokken 10.55 er det 23 pasienter som er innlagt på St. Olavs hospital med koronavirus. Det er én person mindre enn dagen før.

Ti av pasientene har covid-19 som hoveddiagnose, opplyser sykehuset på sine hjemmesider.

Av de innlagte er det to som er på respirator på intensiv avdeling.

Les også

Smitteeksplosjonen i Trondheim: I dag har allerede over 1000 testet positivt

I et notat til formannskapet, oppsummerer kommunedirektøren situasjonen på St. Olavs hospital:

«Et økende antall av de registrerte covid-19 smittede er lagt inn av andre årsaker enn sykdommer forårsaket av eller forverret av covid-19. Per 19. 1 utgjorde dette vel 40% og er samme tendens man også ser ellers i landet. Men også pasienter som innlegges uten covid-19 som primærdiagnose, gir utfordringer knyttet til kapasitet pga behov for smitteverntiltak på avdelingen».

I notatet framkommer det også at i perioden mellom uke 49 i fjor til og med uke 2 i år, har det vært 44 trondhjemmere som har vært innlagt på sykehuset med korona. I samme periode var det 29.576 personer som fikk påvist smitte. Det utgjør 1,5 promille av de smittede.

På landsbasis er det per fredag 230 koronasmittede pasienter som er innlagt på sykehus i Norge. Det er en negang på 19 pasienter fra dagen før.

Siden februar 2020 har 571.655 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser fredagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), skriver NTB.