(Trønderdebatt)

I år har vi kalt budsjettforslaget vårt «Rødt fram». Det burde være sjølforklarende, og kommer til å være overskrifta i avisene etter neste stortingsvalg.

Det som skiller Rødts budsjett fra de andre forslagene, bortsett fra tittelen, er først og fremst synet på det økonomiske handlingsrommet. For vi mener de økonomiske handlingsreglene som ligger som føringer for kommunedirektørens forslag, og i stor grad for de andre forslagene også, er ei økonomisk tvangstrøye som er mer til hinder enn til nytte for å drive kommunens tjenester på den måten innbyggerne og de ansatte fortjener. Sjølsagt skal vi være ansvarlige, men som yrkessjåfør veit jeg at det ofte er grøfter på begge sider av veien. Og overdreven sparing, forkledd som ansvarlighet, gir et for dårlig tjenestetilbud. Forrige bystyreperiode gikk kommunen med en milliard i overskudd. Det er på tide å komme seg opp på veien igjen.

For det er etter vårt syn ikke uansvarlig å forbedre tjenestetilbudet i helse og oppvekst, når det er rom for det, det som er uansvarlig er ikke å gjøre det.

For et par år siden sto det demonstranter på rådhustrappa og krevde mer satsing på bo- og aktivitetstilbudet. Et halvt år senere måtte vi hastebevilge 80 millioner for å berge liv og helse. Og i år er det foreldre i skolen som demonstrerer. Mange er frustrerte, og mange har grunn til det. Jeg håper virkelig vi slipper å hastebevilge mer penger til våren, for å berge liv og helse.

Faktum er, ordfører og bystyre, at drifta har vært underfinansiert i både omsorg og oppvekst i en årrekke. Og kommunedirektøren foreslår ganske enkelt at vi lar være å innføre lovpålagte bemanningsnormer i barnehage, skole og barnevern. Samt at vi skal bruke bemanningsnormene «fleksibelt», som det faktisk heter i det eneste budsjettforslaget som helt fortjent får null stemmer idag. Fleksibel bruk av lovpålagte normer er jo et interessant konsept. Men samtidig skal vi altså bruke nesten to milliarder kroner de neste fire årene på ekstraordinære avdrag på lån, det er altså avdragene som er ekstraordinære, ikke låna som kommunedirektøren kom i skade for å si. Og dette er åpenbart også svært viktig for Arbeiderpartiet.

Men ekstraordinære avdrag i et slikt omfang synes Rødt er unødvendige når renta er historisk lav, og avkastninga på kommunens fond er adskillig høyere enn renteutgiftene på gjelda. På en pressekonferanse i dag, faktisk, sa Norges Banks direktør at banken ikke ser for seg renteøkning i det hele tatt det neste året. Og styringsrenta er jo som dere vet der vi ønsker at politikernes trroverdighet ikke skal være, den er på null prosent.

Netto bykassefinansiert gjeld er per nå godt under 20 000 kr per innbygger i Trondheim. I norsk kommunesammenheng er det langt unna alarmerende. Å betale ekstraordinære avdrag i dagens rentesituasjon er derfor verken god butikk eller ansvarlig politikk, det er derimot dårlig kapitalisme. Det vanker ingen Milton Friedmans ærespris til den som kvitter seg med gjelda fortest mulig.

Et annet sted i budsjettet til kommunedirektøren står det at vi ikke har råd til å gjøre slutt på den ufrivillige deltida i kommunen, sjøl om det er vedtatt flere ganger i bystyret at vi skal være en heltidskommune. Og sjøl om det står både i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene at ansatte skal tilbys den stillingsprosenten de faktisk jobber i, skriver kommunedirektøren at dette har vi ikke midler til. Jeg kan ikke se at noen andre partier funnet disse midlene heller. Samtidig skal de forutsigbare inntektene fra kraftfondet iht enda en handlingsregel utelukkende brukes på investeringer, hoppbakker for eksempel, og ikke på drift av nødvendige tjenester. At dette skal være ansvarlig politikk kan defintivt drøftes, som det heter i skoleoppgaver.

Den sittende koalisjonen, med den samme ordføreren, har hatt makta her i byen siden 2003, som kontrollkomitéens leder påpekte. Det året vant Rosenborg serien 14 poeng foran Bodø/Glimt, som alle sikkert husker. Hele denne perioden har det vært påpekt at sjukefraværet i kommunen har vært høyt, til dels mye høyere enn i sammenlignbare kommuner. Og mange tiltak har vært prøvd, det har vært motivert, kursa, innført nye ledelsesnivå etc etc.

Men en ting har hele tida mangla: Tilstrekkelig bemanning. For kjære bystyre, det hjelper lite å klippe neglene for å gå ned i vekt, sjøl om det kan ha en målbar effekt med presise nok måleinstrument. For bemanning, arbeidsmiljø og sjukefravær henger tydelig sammen, og nå er det på tide å erkjenne at det er på tide å gjøre noe med bemanninga. Det vil Rødt gjøre, og det har også ei inntektsside. I stedet for å sløse bort hundrevis av millioner på vikarbyrå kan vi styrke vår egen bemanning, eller bekvinning. Rødt vil ha økt grunnbemanning, mer toppa bemanning, og flere interne vikarpooler.

Litt mer skole og oppvekst: Tidlig innsats, hva er det? Drøft og problematiser. For hvordan henger «tidlig innsats» sammen med kutt i forebyggende familietiltak og spesped? Når får vi regninga for de pengene vi ikke bruker på tidlig innsats i barnehage, skole og barnevern? Disse tjenestene trenger ikke bare reverserte kutt, men et realt løft. Ikke bare på grunn av korona, men fordi det trengs. Veldig. For det er helt sikkert er at regninga kommer, og i mellomtida er det flere som har har dårligere liv enn de trenger å ha. For det er det budsjettbehandlinga egentlig handler om: Hva slags liv skal innbyggerne i Trondheim ha. Også etter korona.

Rødt leverer et budsjett for mindre forskjeller og tydeligere prioriteringer. Fordi det er det innbyggerne fortjener, og har rett og krav på.

Dette innlegget ble holdt under budsjettdebatten i kveldens bystyremøte i Trondheim. -red.