Den gamle margarinfabrikken på Buran i Trondheim rives i disse dager og med det nær 100 års industrihistorie, skriver Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Den gamle teglsteinen i fasadene vil inngå som byggematerialer i nye prosjekter hos Trøndelag fylkeskommune., skriver de.

Tomta skal brukes til å bygge leiligheter, noe Nidaros tidligere har omtalt at naboer er kritiske til.

Fylkeskommunen skriver at de med å ta vare på teglsteinen sikrer fremtiden for nesten 1 million gamle teglsteiner, samtidig som de reduserer utslipp av klimagasser med 830 tonn.

– Det unike i vårt prosjekt er kortreiste byggematerialer, reduserte klimagassutslipp og lokal verdiskapning, sier Rune Venås, bygge- og eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune.

Teglsteinene skal transporteres til et midlertidig lager på Heggstadmoen, før de senere skal brukes primært på fylkeskommunens byggeprosjekt på nye Cissi Klein videregående skole, men trolig også på utvidelse av gamle ærverdige Trondheim Katedralskole.

Overskytende teglstein vil bli tilgjengelig for salg til andre offentlige og private byggeprosjekter, skriver de.

Fredensborg Bolig som eier bygget som rives er fornøyd med at andre får glede av teglsteinen.

– Som en del av vårt samfunnsansvar har vi fokus på gjenbruk av materialer når bygg rives. Vi er derfor svært glade for at fylkeskommunen kan bruke teglsteinen i forbindelse med bygging av ny videregående skole, sier regionssjef Petter K. Nedregotten.