Gå til sidens hovedinnhold

Rekordmange unge står uten jobb. Nå må noe skje. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

14 500 trøndere er nå helt eller delvis arbeidsledige. Mer enn hver tredje som står helt uten arbeid er under 30 år. Situasjonen i landet vårt siden 12. mars i fjor har gitt mange unge en verst tenkelig start på arbeidslivet. Samtidig skriker deler av arbeidslivet etter arbeidskraft. Noe er riv ruskende galt, og vi sløser bort unge folks muligheter.

Det trengs politisk vilje for å lykkes med å sikre alle en jobb å gå til. Høyreregjeringen har til nå vist verken evne eller vilje til å hjelpe folk ut i arbeid, og unge trøndere kjenner fortsatt på at de står igjen på perrongen når toget går. Vi i Arbeiderpartiet lanserer nå våre ambisjoner og løsninger.

Først: Norge vil i årene som kommer ha et stort behov for faglært arbeidskraft innen matproduksjon, i industrien, i bygg- og anleggsbransjen og i helsesektoren. Dette er områder hvor Norge, helt unødvendig, har gjort seg stadig mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Dette på tross av at vi har arbeidssøkende ungdom her hjemme som ikke kommer i jobb.

4 280 unge Trøndere under 30 år går helt eller delvis ledig. Samtidig er det lyst ut 4 687 stillinger i fylket. Arbeiderpartiet har siden starten på krisen vært konsekvent på at vi må løse utfordringene med to typer tiltak: Få folk i jobb, og sterkere inntektssikring for de som ikke kan komme i jobb nå.

Det første vi mener må til er vilje til å løse problemet. Vi lanserer et nasjonalt krafttak for å få ungdommene i jobb, og vi utfordrer LO, NHO og det offentlige til å være med på å få flere folk inn i arbeidslivet igjen. Vårt løfte til alle under 30 år som i dag står utenfor arbeidslivet er en jobbgaranti, hvor vårt mål er å sikre at alle som kan er i jobb eller utdanning. Når vi kommer med slike forslag svarer selvfølgelig regjeringspartiene at vi slår inn åpne dører og at de gjør det de kan. Sannheten er at de unge får døra slengt i trynet, og står igjen med ingenting.

Arbeiderpartiet mener videre at utdanningsinstitusjonene må kobles tettere på arbeidslivet, vise frem mulighetene til arbeid i nærmiljøet og motivere for å ta utdanninger i yrker med gode muligheter for jobb. Vi vil fjerne Norges mest meningsløse kø, læreplasskøen, slik at elevene får fullført utdanningen sin.

Fagskolene er viktigere enn noen gang for å lykkes med kompetansepåfyll. I dag har arbeidstakere behov for å lære mer for å håndtere nye oppgaver. Vi stiller med penger til et kompetansefond for livslang læring, slik at flere får muligheten til å skaffe seg den kompetansen som trengs.

Ungdommer som strever bør følges opp tettere, av skole, helsetilbud og NAV. Målet er at langt færre dropper ut av videregående opplæring. Over hele landet finnes det bedrifter som i dag tar et stort ansvar for å hjelpe disse ungdommene frem til fagbrev. De må få mer støtte av en aktiv stat som heier på den viktige jobben de gjør.

Det holder selvsagt ikke bare å motivere de unge til å ta utdanning. Det må også finnes en jobb å gå til. En ny Ap-ledet regjering skal føre en aktiv næringspolitikk med krav om lokale ringvirkninger som skaper nye jobber over hele landet. Offentlig sektor kjøper tjenester for 600 milliarder kroner hvert eneste år, og har dermed en enorm mulighet til å bidra i ambisjonene. Derfor vil vi innføre nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anbud som favoriserer lokale seriøse bedrifter med faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger, og som stiller krav om fagkompetanse i det utførende ledd.

Koronakrisa har vært krevende for alle. Men vi mener faktisk at de unge har tatt en vel stor del av byrden. Vi savner en arbeidsminister, en næringsminister og en statsminister som har ambisjoner på vegne av de 4 280 unge trønderne som ikke har en jobb å gå til og som har fått livet satt på vent.

Kommentarer til denne saken