Onsdag kveld ble det bestemt at herre- og damelaget inngår fusjon. Like i forkant ble et forslag om utsettelse av fusjonen nedstemt.

Til slutt stemte 74 prosent av medlemmene på at lagene skal inngå fusjon. 26 prosent stemte i mot.

Fusjonsvoteringen gikk gjennom, noe som betyr at Rosenborg Kvinner blir en del av Rosenborg Ballklub ved nyttår.

Følg resten av årsmøtet direkte her.

Magnus Lægran holdt appell på årsmøtet. RBK-medlemmet mente at informasjonen har vært for dårlig og at informasjonen som kom på medlemsmøtet var ensidig og for dårlig. Hans forslag ble til slutt nedstemt.

Styremedlem, og styrelederaktuelle Cecilie Gotaas Johnsen, snakket styrets side av saken. Styret ville nemlig inngå fusjon nå.

– Dette er et verdivalg, i flere dimensjoner. Det handler også om drømmer. Vi har alle vært barn og hatt store drømmer, både gutter og jenter. Fotball skaper fellesskap som en klubb gir. Som én klubb RBK kan vi ta en unik posisjon i norsk fotball, sa Gotaas Johnsen fra talerstolen.

Også flere RBK-medlemmer var oppe på scenen og snakket både for og i mot en eventuell fusjon.

Fusjonsspørsmålet har vært blant de største samtaleemnene før årsmøtet i Rosenborg. Klubben har de siste månedene ønsket en fusjon mellom lagene, slik at alt samles i Rosenborg Ballklub. Begge lagene har vært positive til løsningen, men det har vært rettet skepsis fra flere medlemmer i løpet av prosessen.

På et tidspunkt meldte Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN seg på. Han mente at medlemmene i RBK burde stemme for fusjon, hvis ikke skulle banken vurdere veien videre som sponsor.

– Vanligvis mener vi ingenting, verken om formasjon, trenere, laguttak eller andre ting. Her var det likevel et tema som vi syns er så viktig, at vi valgte å mene noe. Samtidig har vi respekt for prosessene og demokratiet som finnes i Rosenborg, har Janson uttalt til Nidaros kort tid før årsmøtet.

Også styreleder i Rosenborg kvinner, Ørjan Engen, var svært proaktiv og ønsket en fusjon. Han har også vært klar på at fusjon-nei kan være omdømmesvekkende for Rosenborg.

– Jeg er mest bekymret for omdømmet til Rosenborg som klubb. Vi som har jobbet en del med sponsorer vet hvilken holdning de har, og det er ikke bare Sparebanken. Det er den største faren her, har Engen uttalt til Nidaros.