Raser mot utsettelse av to tog i timen

Av

Økning til to tog i timen på Trønderbanen «innen 2024» er blitt til 2028, i Jernbanedirektoratets innspill til ny transportplan.