Reisefølget på fire personer var på vei hjem fra Athen da de fikk seg en overraskelse av det dyre slaget.

Flygingen med KLM fra Athen til Amsterdam var noe forsinket, men reisefølget ble beroliget med at også flygingen fra Amsterdam til Trondheim var forsinket – og at de mest sannsynlig ville rekke videreforbindelsen.

Men da reisefølget landet i Amsterdam startet problemene for alvor. Det ble informert om at flygingen fra Amsterdam til Trondheim var nesten én og en halv time forsinket. Reisefølget valgte imidlertid å stille seg opp ved gaten en time før ombordstigningen skulle starte.

Måtte ut med 50.000 kroner

Så kom sjokkbeskjeden.

Reisefølget ble nektet ombordstigning med begrunnelse med at flyet var fullt. Totalt skal åtte passasjerer ha blitt nektet ombordstigning.

KLM skal ikke ha kunnet tilby ombooking, og reisefølget skal ha blitt bedt om å skaffe billetter hjem på egen hånd og få disse refundert av KLM i ettertid.

Det eneste ledige KLM-billettene var businessklasse med en samlet pris på 50.436 kroner påfølgende dag eller økonomibilletter til 33.300 kroner to dager senere. Ettersom alle i reisefølget måtte hjem til jobb, valgte de business-billetter. Reisefølget tapte en dags arbeidsinntekt hver.

I tillegg måtte reisefølget ut med over 10.800 kroner i ekstra hotellutgifter.

KLM har tilbudt klager standarderstatning, men reisefølget har ikke mottatt dette.

Nå har reisefølget klaget inn KLM til Transportklagenemnda.

Har tilbydd refusjon

Flyselskapet har ikke gitt en uttalelse til nemnda, men til reisefølget har KLM anført at:

«KL1576 fra Athen til Amsterdam ble forsinket av operasjonelle årsaker. KLM har tilbudt klager 400 euro per person i henhold til EU-forordning 261/2004. KLM har refundert klagers ubenyttede flybilletter på strekningen Amsterdam – Trondheim.

Da klagers erstatningsbilletter ikke ble booket av KLM, kan flyselskapet ikke imøtekomme klagers krav om refusjon av disse. Dette gjelder også klagers andre utgifter. Dette i henhold til gjeldende lovgivning.»

KLM har tross oppfordring ikke avgitt uttalelse til nemnda. Nemnda legger etter dette klagers anførsler til grunn, om at han ikke mottok ombooking og tilbud om forpleining fra KLM slik flyselskapet plikter.

Får medhold

Transportklagenemnda har behandlet saken, og gir reisefølget medhold. Nemnda anbefaler at KLM utbetaler standarderstatning til klager med 400 euro per person, samt refunderer klagers utgifter til nye flybilletter kroner 50 436 med fradrag av kroner 2 996, samt hans dokumenterte utgifter til hotell, transport, mat og alkoholfri drikke i Amsterdam.

Nemnda legger til grunn at klager pådro seg utgifter til nye flybilletter, forpleining, klær, parkering, samt tapt arbeidsfortjeneste som følge av at han og reisefølget ble nektet ombordstigning mot deres vilje.

Klager hevder han ble oppfordret av KLM til å kjøpe nye flybilletter på egen hånd. Han har opplyst at han først ga KLM sjansen til å booke ham om, men at han måtte kjøpe billetter på egen hånd da han ikke mottok noen tilbakemelding fra flyselskapet.