Med hjerte for klima og rene strender hadde Trondheim Høyre andre pinsedag dugnad med fjerning av plast og uønsket avfall på strendene i Ranheimsfjæra. Trondheim Høyres ordførerkandidat Kent Ranum førte an med glød og entusiasme. Noe han gjør for tiden med besøk hos utallige skoler, barnehager, institusjoner og lignende for å bli godt skolert for og kjent med ordførerjobben og de utfordringer byen har.

Høyre er opptatt av Ranheim som er en stadig voksende bydel og som har flere behov for tilrettelegging for beboerne. Det være seg innen idretten, bysentrum, klubbhus, nok skoleplasser og barnehager. Her er bydelens yngste, ungdommer, funksjonshemmede og godt voksne opptatt med fotball, håndball, paraidrett, trening og dans. Ranheim Fotball aktiviserer flere tusen barn og ungdommer, og er den viktigste bidragsyteren til å skape idrettsglede og entusiasme i bydelen. Høyre har i den forbindelse fremmet forslag om flere Aktivitetsflater i Bystyret og vi er også opptatt av at Overvik skal få idrettsareal.

Bydelsutvikling

Vi ønsker ingen «soveby» på Ranheim, og det betyr at transport og tilgjengelighet er viktig. Her må bolig/fritid/arbeid sees i sammenheng – der det offentlige og private spiller på lag. Folk her glemmer ikke at Ranheim i sin tid har vært et stolt industrisamfunn. Med stadig flere eldre er behovet for sykehjemsplasser med muligheter for avlastningsplasser stort, noe som Høyre jobber for. Ulike boformer gjør det attraktivt å bo her hele livet og er viktig for fellesskapet og livsløpet. Det handler om å ha nærhet og trygghet i sin egen bydel.

Bydelen har unike bademuligheter som fortjente et besøk med fjerning av søppel og unødig grums. Disse er vi opptatt av i Høyre skal være attraktive og trygge for en dukkert, og vi ser at flere badeplasser og rasteplasser langsmed Ladestien, bør oppgraderes.

Bydelen har lenge ventet på at et bydelssentrum skal bli en realitet. Noe som har vært planlagt over lengre tid og som Høyre vil være en pådriver for. Behovet for en møteplass som rommer en kafé, «nødvendige» forretninger, pol og ikke minst en eller flere små kulturarenaer er stort. Vi har også et meget bra bibliotek som burde hatt muligheter for at flere kan ha arrangementer her. Ellers nevnes Restaurant Romantica med byens beste pizza og biff, og vi glemmer heller ikke Flipper på Grilstad Marina med sin unike beliggenhet.

I tillegg må nevnes behovet for en ungdomsklubb. Det bor mange ungdommer i bydelen, og ikke alle har lyst til eller mulighet til å delta i idretten. Disse trenger en møteplass, og det må være med i den videre utviklingen av bydelen.

Vi står foran et viktig valg i byen vår. Etter 20 år med samme ordfører og rødgrønt styre, er det på sin plass at byen får et politisk skifte. Høyre med vår ordførerkandidat Kent Ranum ønsker å bidra til at byen og bydelene får et «løft» med andre løsninger og prioriteringer. Med hovedfokus på enkeltmennesket betyr det en bedre hverdag hvor enn du har ditt ståsted i livet og en endring for mange som sliter.

Har du innspill til oss som vi bør ta med oss som betyr mye for deg og bydelen vår, må du gjerne delta i debatten. Vi lover å ta disse med i utviklingen av Ranheim som bydel.