Det var en lørdag i oktober i år at mannen ble fersket da han var på vei til Lade fra Møllenberg. I tillegg til at mannen kjørte langt over tillatt hastighet, var elsparkesykkelen han brukte også ulovlig for offentlig bruk i Norge, da den er for lang.

Mannen erkjente i tingretten å ha kjørt for fort , men var uenig i politiet i hastigheten han skulle ha holdt. Mens politiet mente mannen hadde en fart på 50 kilometer i timen, mente mannen i 20-årene at den lå på rundt 40 kilometer i timen.

Elsparkesykler regnes som motorvogn dersom de med egen motorkraft oppnår høyere hastighet enn 20 kilometer i timen.

I tingretten erkjente mannen videre å ha kjørt på fortauet. Han var også klar over at elsparkesykkelen var i stand til å gå opp mot 60 kilometer i timen, og ikke mulig å registrere i Norge.

Kjøpt på nett

Elsparkesykkelen ble kjøpt på nett, og har en pris på rundt 30.000 kroner.

«Det følger av annonsen at selger opplyser at el-sparkesykkelen er for lang, og derfor ikke lovlig for offentlig bruk i Norge uavhengig av om hastigheten er sperret eller ikke», går det fram av dommen.

I retten forklarte mannen i 20-årene at elsparkesykkelen er tryggere å kjøre enn andre elsparkesykler da den har forsterket ramme og ABS-bremser.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til en bot på 7500 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Selv om mannen syntes boten var noe høy, samtykket han til straffen.

Fikk beholde sparkesykkelen

Påtalemyndigheten mente også at elsparkesykkelen burde inndras, men dette tok ikke retten til følge.

Retten viser til at ting som har vært brukt ved en straffbar handling, kan inndras. Videre vises det til at det skal legges vekt på om en inndragning er nødvendig for en effektiv håndheving av straffebudet, og om den er forholdsmessig.

Påtalemyndigheten pekte på at kjøring i høy hastighet på fortau har svært stort skadepotensiale, og at oppdagelsesrisikoen også er lav.

Retten viser også til at mannen har tatt en bevisst og kalkulert risiko for at han ikke ville bli oppdaget, og at dette også taler for inndragning.

I dommen står det også at betegnelsen «sparkesykkel» synes noe fjernet på det aktuelle kjøretøyet, og at: «En slik innretning, i så høy hastighet, har ikke noe å gjøre på et fortau i sentrum av Trondheim en lørdag ettermiddag. Dette var siktede klar over (...)» Også dette mener retten taler mot inndragning.

Når retten til slutt har konkludert med at elsparkesykkelen ikke skal inndras, vises det til at det gjelder et enkelttilfelle, og at selv om kjøringen var farefull, er det ikke opplysninger om at slike situasjoner oppsto.

Nidaros har vært i kontakt med mannen i 20-årene, som ikke ønsker å kommentere saken.