Den største tekniske omveltningen i Helse Norge siden datamaskinen kom, er innføringen av Helseplattformen beskrevet som.

Det har ikke manglet på protester om journalsystemet som koster i overkant av 3 milliarder kroner. Flere faggrupper fra ulike klinikker ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune tok til gatene for tre uker siden for å markere sin misnøye.

– Vi vil gjerne være med å påvirke at de skal stoppe helseplattformen, stoppe hele innføringa. Ikke bare utsette, men skrinlegge. Nå har vi hørt enda flere historier fra legevakta. Vi har jo tidligere hørt fra Danmark og Finland. Nå vet vi at de har holdt på i månedsvis på legevakta og det begynner å komme fram hvor dårlig det fungerer. Vi har jo hatt en mistanke om det lenge, sa St. Olavs-ansatt Unni Blakstad til Nidaros da.

Klokken 03 i natt trykker St. Olav på knappen, og IT-systemet er operativt.

Helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) uttalte seg for kort tid siden til Nidaros.

– Det å innføre et nytt journalsystem, påvirker arbeidshverdagen til mange fagfolk i helsetjenestene våre. Det er også forklaringen på at det er frustrerende og vanskelig, og det er noe Helseplattformen sine eiere har forsøkt å planlegge for, svarte hun på spørsmål om hva hun tenker om den store motstanden mot IT-systemet.

– Det (systemet) de hadde var utdatert og dårlig, og ivaretok ikke grunnleggende funksjoner. Så ble kommunene invitert til å være med, det tror jeg er helt riktig tenkt.

– Er det et alternativ til Helseplattformen?

– Helse Midt-Norge og kommunene som deltar, har valgt dette, og det forholder jeg meg til.

– Ser du noe som skulle blitt gjort annerledes?

– De som sitter nærmest dette, er de beste til å vurdere situasjonen. Jeg forholder meg til at dette er et regionalt prosjekt som har en implementeringsfase nå, og håper og tror at Helseplattformen gjør avbøtende tiltak og følger med. Dette har blitt planlagt lenge, og nå er man i gang.

Etter fakkeltog utenfor St. Olav, sa lederen for regionalt brukerutvalg, Snorre Ness at han tror Helseplattformen blir en forbedring.

– Det er særlig trist at man møter så hard motstand fra fagfolk på St. Olav. Vi kan ikke akseptere å fortsette med systemet som er i dag. Det er gått ut på dato, sa han.

Som leder for regionalt brukerutvalg har Ness vært med i utarbeidelsen av Helseplattformen fra pasientsiden.

– Helseplattformen er for pasientene og legene, og skal hjelpe til at vi får god behandling i Helse Midt-Norge. Håper virkelig at den skal være oppe å stå raskt. Dagens system vil ikke kunne sikre oss pasienter på tilfredsstillende måte.

Sykehuset har allerede varslet at de utsetter noe planlagt aktivitet på grunn av innføringen av Helseplattformen. Enkelte planlagte operasjoner er flyttet til midten av desember.