Politimann snoket på sønn i interne systemer: Fikk bot på 5.000 kroner

Tøndelag politidistrikt. Politihuset.

Tøndelag politidistrikt. Politihuset. Foto:

En politimann i Trøndelag politidistrikt må betale etter å ha søkt på seg selv, sin sønn og en annen person i politiets interne system Indicia.

DEL

Det kommer frem av et forelegg fra Spesialenheten i politisaker, som Nidaros har fått innsyn i.

Høsten 2019 søkte den aktuelle politibetjenten på seg selv, sin sønn og en annen person i politiets egne systemer. Trøndelag politidistrikt anmeldte da politibetjenten til spesialenheten.

Søkte på to personer og seg selv

Ifølge forelegget fra Spesialenheten skal politimannen ha søkt på seg selv sju ganger, sin sønn sju ganger og den andre personen tre ganger i løpet av én uke. I de to ukene etter søkte betjenten igjen på seg selv en gang, og på sin sønn to ganger. I avhør bekreftet politibetjenten at han søkte i Indicia uten tjenestemessig behov.

Ifølge forelegget forklarte politimannen at sønnen nettopp hadde fylt 18 år, og skulle overta ansvaret for sitt eget telefonnummer. Han søkte derfor opp sønnen i Indicia før nummeret skulle overføres. Den tredje personen politimannen søkte på skal ha dukket opp i forbindelse med de andre søkene. Politimannen hadde ikke kjennskap til denne personen fra før av.

Problem innad i politiet

Spesialenheten for politisaker har ansvar for å etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten.

Av politiregisterloven § 21 fremgår at tjenestepersoner i politiet "kan gis tilgang til (rett til direkte søk) til opplysninger ... i den utstrekning det er et tjenestemessig behov".

Etter politiregisterforskriften paragraf 8-3 annet ledd er vilkåret tjenestemessig behov oppfylt dersom tjenestepersonen vil settes i stand til å treffe en riktigere eller mer velbegrunnet avgjørelse, eller utføre en mer effektiv og hensiktsmessig tjeneste, enn om vedkommende ikke hadde hatt tilgang til opplysningene.

Spesialenheten har funnet det bevist at politimannen søkte uten et tjenestemessig behov, og dermed har brutt tjenesteplikten. Tidligere har spesialenheten lagt til grunn at en person som søker på seg selv ikke klart faller innenfor det området hvor det vil være grunnlag for å reagere med straff.

Politimannens søk på sønnen og den andre personen anses derimot som et grovt pliktbrudd. I spesialenhetens vurdering er det lagt vekt på at søkene synes å være gjort av nysgjerrighet.

Det legges også vekt på at ulovlig bruk av politiregistrene er et problem innad i politiet. Politimannen straffes for søkene på sønnen og den andre personen, og får dermed en bot på 5000 kroner, noe han har vedtatt

Artikkeltags