En mann hadde ved flere anledninger møtt opp på politistasjonen og vært verbalt utagerende og filmet de ansatte. De ansatte opplevde mannen som truende og skremmende.

Han fikk beskjed om at han ikke fikk filme, men fortsatte likevel. Til slutt ble han fratatt telefonen, og påtalejuristen besluttet å ta beslag i telefonen for å sikre bevis i sak om hensynsløs adferd.

Mannen er senere bøtelagt for skremmende og hensynsløs adferd på politistasjonen denne dagen.

– Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene som kontaktet og håndterte mannen på politistasjonen hadde opptrådt straffbart, skriver Spesialenheten i sin vurdering.

De henlegger saken uten etterforskning.