Mehl sier at pengene skal øke bemanningen og lokal tilstedeværelse, ifølge VG.

– Det handler om at vi har hatt sentralisering fra den forrige regjeringen i åtte år nå. Derfor er det viktig for meg å snu den nedbyggingen som har vært av lokalpolitiet i hele landet, sier justisministeren.

Senterpartiet har i lang tid gått hardt ut mot Solberg-regjeringens nærpolitireform.