Politiet i Trøndelag går ut med en advarsel om en ny svindelmetode hvor noen utgir seg for å være politiet i e-poster.

I e-postene blir mottakeren beskyldt for å stå bak kriminelle handlinger.

– Dette er kjent framgangsmåte fra svindlere som hevder de er politiet, skriver Politiet i Trøndelag på egne Facebook-sider.

I e-posten de har lagt ved som et eksempel skriver svindlerne:

«Vedlagt følger klager på deg for de alvorlige forbrytelsene du har begått. Du har 72 timer på deg til å svare for handlingene dine, ellers vil vi arrestere deg»

Samtidig ber de mottakere av slike e-poster om å sjekke selve adressen meldingen kommer fra, og ikke bare navnet på avsenderen.

– Politiet har kun e-post som slutter på @politiet.no, skriver de.

Om politiet skulle ønske å komme i kontakt med deg vil det sannsynligvis skje på følgende måte:

  • De ringer deg
  • Sender offisiell e-post fra adresse som slutter på @politiet.no
  • Tar kontakt via Altinn
  • Kontakter deg personlig der de finner deg

Til slutt ber de de som er i tvil om at det de har mottatt stemmer tar kontakt med dem. Det gjør man ved å ringe 02800 og oppgir saksnummeret man har fått.

– Da vil du enkelt få sjekket riktigheten av det du har mottatt.