Planlegger å utvide trim-mekkaet: – Vi har prøvd å skape noe utenom det vanlige

Det er per i dag satt av 3,4 millioner kroner for å etablere Dalgård trimpark og trimløype.